Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 24 marca 2022

Miasto blokuje rozwój szpitala

Z powodu decyzji prezydenta miasta Janusza Kubickiego oraz skupionych wokół niego radnych, w tym również z PiS, szpital może stracić 35 mln zł z Programu „Polski Ład” na rewitalizację całego terenu lecznicy. Zaplanowana przez władze miasta zmiana planu zagospodarowania działki, na której m.in. stoi budynek „Medyka”, uniemożliwi jego wykorzystanie na cele związane ze służbą zdrowia.

Mający przewagę w Radzie Miasta Zielona Góra radni klubu Zielona Razem wraz z radnymi PiS, w dniu 1 marca br. przyjęli uchwałę, która w konsekwencji ma zmienić plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wazów i ul. Ludwika Waryńskiego. Zgodnie z tym pomysłem, teren ten mógłby w przyszłości służyć jedynie celom oświatowym, sportowym i rekreacyjnym. Chodzi głównie o plac znajdujący się za szkołą, na którym władze szpitala (wcześniej również w porozumieniu z miastem) chcą zbudować parking potrzebny m.in. dla osób korzystających ze znajdującego się obok planowanego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Szpital otrzymał 30 mln zł z Rządowego Programu „Polski Ład” (dodatkowe 5 mln zł na tzw. wkład własny ma pochodzić z budżetu województwa) i za te pieniądze chce wybudować nie tylko parking, a także dokonać rewitalizacji całego terenu lecznicy. W planach są nowe miejsca parkingowe,  modernizacja układu komunikacyjnego, nowe tereny  zielone, rekreacyjne, tężnie, place zabaw, czy mała architektura. Całość miałaby być przyjazna dla osób niepełnosprawnych. – Zamiast funkcjonującego obecnie jednego wyjazdu pojawią się aż cztery: od ulic Waryńskiego, Zyty, Podgórnej i Wazów – dodał Paweł Urbański, kierownik Działu Inwestycji i Remontów.

Niestety, w związku z decyzją radnych, plany te stoją pod znakiem zapytania, a obiecane rządowe dofinansowanie w wysokości 30 mln zł może nie dojść do skutku.  

Wróćmy do niedalekiej historii…

27 kwietnia 2020 r. zawarto trójstronne porozumienie miedzy szpitalem, Województwem Lubuskim i miastem Zielona Góra. W wyniku porozumienia, między ul. Waryńskiego i Zyty, za „Medykiem” miał powstać wielopoziomowy parking na 300 samochodów oraz boisko dla Medyka. Dodatkowo zaplanowano przebudowę ul. Waryńskiego i rewitalizację terenów szpitala, w tym poprawę stanu technicznego ciągów komunikacyjnych. Finansowanie zakładało pozyskanie 85 proc. środków z RPO – Lubuskie 2020, wkład miasta miał wynieść 2,5 mln zł.

Szpital chciał w parterowej części parkingu umieścić Dział Transportu Medycznego, warsztaty i Dział Eksploatacji. Miejsce, w których znajdują się obecnie te działy, na dłuższą metę nie nadaje się do użytku. Na to z kolei nie chciało zgodzić się miasto.

W czerwiec 2021 r. szpital wypowiedział miastu Zielona Góra porozumienie z powodu nie uwzględnienia w projekcie potrzeb szpitala, a jedynie interesów miasta. – Podjęliśmy decyzję o wyjściu z tego układu i ubieganie się o środki na rewitalizację terenu całego szpitala – mówi prezes zarządu lecznicy dr Marek Działoszyński.

Czas na Polski Ład

W marcu 2022 r. lecznica przystąpiła do Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych,  w ramach którego, za pośrednictwem Samorządu Woj. Lubuskiego aplikuje  z projektem:

„Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi, parkingi, chodniki) wraz z przynależną infrastrukturą techniczną tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu w postaci tężni solankowej, zewnętrznego placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego, sensorycznego placu zabaw, ścieżki edukacyjnej, info-kiosków oraz innych elementów zagospodarowania terenu w postaci stojaków na rowery, miejsc do wypoczynku”.

W tym przypadku źródła finasowania to 30 mln zł z „Polskiego Ładu” oraz 5,2 mln zł z budżetu woj. lubuskiego.

– Jesteśmy co najmniej zdziwieni decyzją radnych. To blokuje nam m.in. możliwość zbudowania parkingu, który przecież miasto chciało z nami budować. Podobnie było z budową komory hiperbarycznej, której powstanie wydłużyło się o rok, bo miasto blokowało możliwość udostępnienia placu budowy wykonawcy uzasadniając to koniecznością zbudowania ronda turbinowego od strony ul. Podgórnej – zauważył prezes zarządu szpitala.

– To kuriozalne plany prezydenta miasta, które są konsekwencją jego zaangażowania się jako strona przy sporze o przeniesienie „Medyka”. Jest on, podobnie jak skupieni wokół niego radni, mało odporny na argumenty dotyczące rozwoju szpitala. To działania w naszej ocenie bardzo szkodliwe – podsumował radny Marcin Pabierowski z klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta.