Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 5 stycznia 2022

Mamy bardzo ważny certyfikat!

Nasz szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny, co oznacza, że spełnił standardy wymagane przez Ministerstwo Zdrowia dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności zakładu leczniczego. Uzyskanie certyfikatu potwierdza spełnienia rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności, zarówno administracyjnych, lecz przede wszystkim medycznych, wzmacnia również bezpieczeństwo pacjenta oraz uprawnia do otrzymywania większego finansowania ze środków publicznych.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji Szpital Uniwersytecki został zakwalifikowany do udziału w projekcie „Wsparcie Szpitali we wdrażaniu jakości i bezpieczeństwa opieki” -część Programu Akredytacji. W październiku 2018 roku Centrum Monitorowania Jakości zakończyło V edycję naboru szpitali do udziału w tym programie, który realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pierwszy przegląd akredytacyjny miał się odbyć w terminie 14-16 października 2020 roku niestety przez trwający stan epidemiczny w kraju związany z COVID-19 wizytacja została przełożona na bliżej nieokreślony termin.

Kolejna wizytacja miała nastąpić w terminie 24-26 marca 2021 roku niestety utrzymujący się stan epidemii uniemożliwił przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego.

Trzecie podejście Szpital podjął w dniach 8-10 września 2021 r., sytuacja epidemiczna w Polsce umożliwiła przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w pełnym zakresie.

Przegląd akredytacyjny realizowany jest w oparciu o standardy akredytacyjne opublikowane Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r., w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie świadczeń zdrowotnych ora funkcjonowania szpitali.

Wizytacja w zakładzie leczniczym odbywała się na podstawie przekazanego harmonogramu przeglądu akredytacyjnego polegającego na:

Pierwszy dzień: przeglądzie dokumentacji przygotowanej przez Szpital: procedury akredytacyjne, standardowe procedury postępowania (SOP) analizy z działalności komisji i zespołów, zarządzenia, instrukcje.

Drugi dzień: przejściu wizytatorów przez oddziały szpitalne, aptekę, zakłady, archiwum i administrację.

Trzeci dzień polegał na spotkaniu wizytatorów z zespołami problemowymi działającymi w szpitalu np. Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych, czy Zespołem ds. Jakości.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego, przyznawanego przez Ministra Zdrowia, poprzedzone było uzyskaniem minimum 75 proc. punktów. Certyfikat ważny jest przez 3 lata.