Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 11 sierpnia 2021

Leczymy przez żywienie. Mamy ważny certyfikat

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz szpital znalazł się w prestiżowym  gronie 19 placówek z całej Polski, które otrzymały certyfikat ”Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.

Certyfikat potwierdza stosowanie przez nasz szpital najlepszych praktyk leczenia żywieniowego. Jest to także wyraz docenienia pracy, jaką wykonuje cały zespół szpitalny odpowiedzialny za żywienie pacjentów. Wyróżnienie to dla nas powód do dumy i potwierdzenie, że prawa pacjenta w naszym szpitalu są skutecznie realizowane.

Udział w programie był okazją do analizy praktyk w naszym szpitalu, które wdrażamy dla naszych pacjentów. Dał też możliwość udoskonalenia elementów, które mogą być prowadzone na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy całemu personelowi naszego szpitala za zaangażowanie, codzienną pracę oraz za wysiłek włożony w przejście procesu certyfikacji.

Program ,,Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego –  Leczenie przez żywienie”

Program organizowany przez  Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) ma na celu szerzenie wiedzy na temat praktyk leczenia żywieniowego. Certyfikat ,,Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” przyznawany  jest przez grono ekspertów w oparciu o formularz zgłoszeniowy oraz spotkanie z zewnętrznymi ekspertami, weryfikujące stosowane procedury.

Wyróżnienie, w postaci certyfikatu, zostało przyznane szpitalom, które:

  • udostępniają żywienie kliniczne dla każdego pacjenta ze wskazaniami i dostosowują je do indywidualnych potrzeb chorego
  • posiadają diagnostykę laboratoryjną i obrazową niezbędną do prowadzenia leczenia żywieniowego
  • dbają o to, żeby personel szpitala dokonywał regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta
  • posiadają leki, diety  medyczne,  preparaty  do żywienia  pozajelitowego, sprzęt jednorazowy  i pompy do prowadzenia leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych.

Program objęty jest patronatem przez:

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenie Apetyt na Życie oraz Farmakoekonomika Szpitalna.

Leczenie żywieniowe przynosi korzyści dla pacjenta i szpitala. Inicjatywa POLSPEN upowszechnia wiedzę i praktykę, która powinna być stosowana w każdym szpitalu. Leczenie żywieniowe jest integralną częścią procesu leczniczego. Pacjenci leczeni żywieniowo mają lepsze  rokowania, szybciej wracają do zdrowia, zmagają się z mniejszą liczbą powikłań, a w konsekwencji, szybciej opuszczają szpital i wracają do domu.