Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 24 listopada 2021

Kolejne dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

W dniu 04.11.2021 r. zostały podpisane umowy dotacyjne pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Szpitalem Uniwersyteckim na:

1) Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych pn.:

1. Zakup narzędzi dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej,

2. Zakup wózków anestezjologicznych,

3. Zakup wyposażenia meblowego do Pracowni Hemodynamiki,

4. Zakup zestawów do cięć cesarskich (2 szt.) dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

Całkowita wartość zadania: 480 000,00 zł, w tym środki z dotacji budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 477 888,00 zł.

2) Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych pn.:

1. Zakup systemu odwróconej osmozy na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.,

2. Zakup sprzętu komputerowego,

3. Zakup generatora dwutlenku chloru do budynku „U”,

4. Zakup klimatyzatorów.

Całkowita wartość zadania: 389 111,00 zł, w tym środki z dotacji budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 387 398,00 zł.

3) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

2. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

3. Utworzenie pomieszczenia sanitarnego dla personelu Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

4. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków B, B1, C, C1 Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

5. Utworzenie szpitalnego systemu elektronicznej kontroli dostępu dla pracowników Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

6. Wykonanie sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej budynek „K” i „G”.

7. Wymiana drzwi (1 szt.) w pomieszczeniu tomografu komputerowego w budynku „C” w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.

8. Wykonanie decyzji nałożonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w Centralnym Bloku Operacyjnym.

9. Wymiana zasilacza UPS na potrzeby Stacji Dializ.

10. Wymiana pompy głębinowej.

11. Wymiana akumulatorów UPS.

Całkowita wartość zadania: 1 256 118,85 zł, w tym środki z dotacji budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 1 250 588,00 zł.

4) „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – dofinansowanie wkładu własnego do wyżej wymienionego projektu. Całkowita wartość zadania: 3 293 453,52 zł, w tym środki z dotacji budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 834 092,00 zł.

5) Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń pralniczych – 2 szt. wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Całkowita wartość zadania: 540 000,00 zł, w tym środki z dotacji budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 537 620,00 zł.

6) Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w zakresie dostosowania oddziałów szpitalnych do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Całkowita wartość zadania: 200 884,00 zł, w tym środki z dotacji budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 200 000,00 zł.

7) „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – dofinansowanie wkładu własnego do wyżej wymienionego projektu. Całkowita wartość zadania: 6 675 659,66 zł, w tym środki z dotacji budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 1 869 696,00 zł.

8) Zakupy inwestycyjne.

Zakup monitora funkcji życiowych, lodówek medycznych, wózków do transportu chorych, aparatu ATC, aparatu do masażu uciskowego oraz licencji oprogramowania MMEwidencja Nova.

Całkowita wartość zadania: 408 000,00 zł, w tym środki z dotacji budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 406 204,00 zł.