Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 24 listopada 2022

Jubileuszowe XX Forum Szpitali

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Poznaniu odbywa się XX Forum Szpitali. Bierze w nim udział prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, dr Marek Działoszyński.

Tematami wiodącymi w tegorocznym forum są w szczególności:

  • sytuacja finansowa szpitali po okresie pandemii
  • zmieniające się otoczenie prawne związane z reformą szpitalnictwa
  • kwestie zarządzanie kadrami w szpitalach
  •  informatyzacja szpitalnictwa
  • obecne i planowane inwestycje w infrastrukturę szpitali

W panelu dyskusyjnym pt. „Wizja zmian w ochronie zdrowia” udział wzięli między innymi: Podsekretarz Stan Maciej Miłkowski, Prezes Centrali NFZ Filip Nowak, Prezes Szpitala w Zielonej Górze dr Marek Działoszyński oraz inni przedstawiciele szpitali klinicznych w Polsce, prof. Andrzej Tykarski, dr n. med. Krystyna Mackiewicz i dr n. zdr. Marcin Sygut.