Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 23 marca 2022

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące

Działalność związana z narażeniem  w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. polegająca na udzielaniu świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki i radioterapii w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z prowadzoną działalnością do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941): 

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.