Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

INFORMACJA DLA RODZICÓW na temat przyjęcia do oddziału:


PRZYJĘCIE PLANOWE

 1. Dziecko musi być zdrowe.
 2. Nie będzie przyjęte jeśli gorączkuje, kaszle, ma katar, inne objawy infekcji lub przyjmowało
  antybiotyk (od odstawienia antybiotyku lub zakończenia leczenia infekcji do przyjęcia
  muszą minąć co najmniej 2 tygodnie).
 3. Przed zabiegiem dziecko nie może być szczepione p/ospie i gruźlicy — w okresie ostatnich
  4 tyg, pozostałe szczepienia – w okresie ostatnich 7 dni.
 4. Jeżeli dziecko jest pod kontrolą specjalisty (kardiolog, endokrynolog) potrzebna jest
  informacja odnośnie jednostki chorobowej, dokumentacja medyczna i zaświadczenie o
  braku przeciwwskazań do zabiegu w znieczulenia ogólnym;
 5. Prosimy o zabranie pełnej dokumentacji medycznej
 6. Przygotowanie do pobytu w oddziale: pełna dokumentacja medyczna, zabranie obuwia
  domowego, piżamy, wody, środków higieny osobistej;
 7. Rano dziecko może zjeść śniadanie i pić.
 8. Przyjęcie odbywa się w Izbie Przyjęć CZMiD o godz. 9.00
 9. Wraz z dzieckiem w oddziale może przebywać jeden opiekun prawny dziecka
  TERMIN OPERACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU :
  1) braku możliwości wykonania zabiegu operacyjnego z przyczyn technicznych i losowych
  leżących po stronie szpitala,
  2) konieczności wykonania innych pilnych zabiegów operacyjnych przez zespół chirurgiczny.
  Dziękujemy za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie się do zaleceń


ZNIECZULENIE MIEJSCOWE

Zasady przyjęcie dziecka :

 1. Dziecko musi być zdrowe. Wskazane jest aby dziecko było zaszczepione według kalendarza
  szczepień;
 2. Dziecko może rano zjeść śniadanie i pić.
 3. Przyjęcie odbywa się Izbie Przyjęć CZMiD o godz. 8.00
 4. Rano przed przyjęciem dziecko musi się wykąpać w domu.
 5. Wraz z dzieckiem w oddziale może przebywać jeden opiekun prawny dziecka.
  W przypadku braku współpracy ze strony pacjenta podczas znieczulenia miejscowego następuje
  odstąpienie od zabiegu. Wyznaczany jest wówczas termin zabiegu w znieczuleniu ogólnym.
  TERMIN ZABIEGU MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU :
  1) braku możliwości wykonania zabiegu z przyczyn technicznych i losowych leżących po stronie
  szpitala,
  2) konieczności wykonania innych pilnych zabiegów operacyjnych przez zespół chirurgiczny.
  Dziękujemy za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie się do zaleceń