Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 16 lutego 2023

Humanizacja procesu leczenia, czyli pacjent na pierwszym miejscu

Jak powinna wyglądać komunikacja pracowników szpitala z pacjentami oraz jaki wpływ miała pandemia COVID-19 na zdrowie psychiczne zarówno pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia – te m.in. tematy poruszane był podczas konferencji naukowej, która miała miejsce w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.

Przyczynkiem do prezentacji, wystąpień i dyskusji były badania pt. „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19”. To projekt realizowany na Uniwersytecie Warszawskim przez zespół badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego, a sfinansowany w ramach grantu Agencji Badań Medycznych (ABM). Projekt w ramach badania głównego objął 114 jednostek ochrony zdrowia z całej Polski. Badanie zostało przeprowadzone wśród lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów z wylosowanych jednostek  oraz  pacjentów populacyjnych, w sumie uczestniczyło w nim 5 925 osób. Brali w nim udział również pacjenci i pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Na początku spotkania prezes zarządu Marek Działoszyński dziękował gościom za przybycie i wybranie Szpitala Uniwersyteckiego na miejsce konferencji naukowej. Zaprezentował też projekty realizowane w lecznicy w celu poprawy jakości leczenia. Przypomniał również, że zielonogórski szpital zapewnia całodobową opiekę medyczną pacjentom z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej i posiadanych zasobów. – Są to treści zawarte w słowach misji szpitala. Jednak niezwykle istotne są po prostu relacje emocjonalne między pracownikami lecznicy, a pacjentami jako dopełnienie tej opieki medycznej. To właśnie jest m.in. tematem dzisiejszego spotkania – zauważył.

Za możliwość przedstawienia wyników badań w ramach projektu dziękował jego lider prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, który podkreślił, że humanizacja procesu leczenia powinna być ściśle związana z oferowaną jakością usług medycznych, o której mówił prezes szpitala.

Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół prof. Izdebskiego wskazują, ze dla pacjentów najważniejsza jest jasna i zrozumiała komunikacja z pracownikami ochrony zdrowia (43 proc. respondentów), 38 proc. z nich deklaruje, że ma potrzebę, aby pracownicy poświęcili im czas i ich wysłuchali. Z kolei personel medyczny i niemedyczny na pierwszym miejscu stawia staranność i dokładność wykonywanych zadań (49 proc. badanych). Jednak pielęgniarki najwyżej cenią indywidualne podejście do pacjenta (52 proc.).

Największym utrudnieniem na drodze do dobrej komunikacji między personelem medycznym a pacjentem jest w opinii pacjentów brak wystarczającej ilości czasu (43 proc.), a według pracowników ochrony zdrowia nadmierna biurokracja (45 proc.) Pielęgniarki wskazywały na zbyt mała liczbę personelu (50 proc.), a ratownicy medyczni – postawę roszczeniową pacjenta lub jego rodziny (51 proc.

Badania wskazały również na to, że pandemia COVID-19 w negatywny sposób odbiła się na zdrowiu psychicznym zarówno pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia. Podwyższony poziom stresu zgłaszało 64 proc. pacjentów jednostek medycznych, 50 proc. lekarzy, 58 proc. pielęgniarek oraz 57 proc. ratowników medycznych. Stresu pourazowego w grupie osób, które doznały traumatycznego zdarzenia w czasie pandemii doświadczyło 39 proc. lekarzy, 61 proc. pielęgniarek i 33 proc. ratowników medycznych.

Niestety, mimo tych problemów, pracownicy ochrony zdrowia rzadko korzystali z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej czy grup wsparcia. Wśród badanych tylko 7 proc. deklarowało skorzystanie z tego rodzaju pomocy.

W konferencji uczestniczyli:  

  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski – kierownik projektu
  • dr Marek Działoszyński – prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
  • Jakub Kraszewski – Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
  • dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak – Dyrektor ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
  • dr n. hum. Anna Ratajska – Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  • lek. Antoni Ciach – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze