Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 2 lutego 2020

Dzienny oddział chemioterapii wyremontowany!

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

1 lutego br. podczas Dnia Otwartych Drzwi na Onkologii oraz z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem nasz Szpital zaprezentował wyremontowany Dzienny Oddział Chemioterapii. Remont onkologii przebiega w budynku etapowo od 2017 r.  W dużej mierze jest możliwy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

Samorząd województwa już od kilku lat sukcesywnie wspiera remont naszej onkologii. Tomasz Wróblewski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, przypomniał, że dbanie o zdrowie mieszkańców regionu jest priorytetem działań marszałek Elżbiety Polak. – Dotyczy to w dużym stopniu pacjentów onkologicznych Szpitala Uniwersyteckiego, na których leczenie w coraz lepszych warunkach wydajemy od 2017 r. coraz więcej środków – powiedział. Dodając, że tylko w 2019 r. samorząd przeznaczył na ten cel 2,6 mln zł, a na rok bieżący, na następny etap prac, kolejne 2 mln zł.

Dr Marek Działoszyński, prezes zarządu szpitala podziękowała samorządowi województwa za wsparcie, które – jak się wyraził – zmaterializowało się w zakończeniu remontu znaczącej części chemioterapii Klinicznego Oddziału Onkologii. – Pieniądze, które otrzymaliśmy zostały bardzo rzetelnie wykorzystane przed wszystkim dla dobra pacjentów. Będą oni mogli być leczeni w zdecydowanie lepszych warunkach. Także nasz personel z pewnością odczuje te zmiany – zapewnił.

W imieniu przede wszystkim pacjentów słowa podziękowania za wsparcie przekazał dr n. med. Marek Szwiec, kierownik Klinicznego Oddziału Onkologii. – Ten remont pozwoli nie tylko na to, aby pacjenci byli leczeni w lepszych warunkach, ale również, by przebywali u nas krócej, zgodnie ze światowymi trendami w tej dziedzinie. Właśnie temu służy ten wyremontowany Dzienny Oddział Chemioterapii. Będziemy zwiększać liczbę pacjentów leczonych ambulatoryjnie – zapewnił i przypomniał, że w woj. lubuskim rocznie odnotowuje się obecnie ponad 4 tys. zachorowań na raka. – Codziennie 11 Lubuszan dowiaduje się, że choruje na raka. Te cyfry pokazują, że trzeba w onkologię inwestować – powiedział.

O wzrastających liczbach zachorowań na raka płuca mówił z kolei dr n. med. Roman Lewandowski, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Podkreślił, jak ważne są obecnie programy profilaktyczne służące wczesnemu wykrywaniu raka płuca. Przypomniał także, że zielonogórski szpital jako jedyny w regionie ma oddział torakochirurgii. Ma również sprzęt i odpowiednią kadrę, by z powodzeniem leczyć operacyjnie nowotwory płuc. – Dlatego nie ma potrzeby, aby Lubuszanie wyjeżdżali na zabiegi  do innych ośrodków, a tak się niestety dzieje – dodał. – Tym bardziej, że  czas oczekiwania na przyjęcie na nasz oddział jest bardzo krótki i wynosi zaledwie 2 tygodnie. 

Modernizacja i remont budynku L przebiega etapowo ze względu na wysokie koszty oraz fakt, iż generalny remont będzie możliwy dopiero po wyprowadzeniu części oddziałów do nowego budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W ramach obecnie trwających robót, które potrwają do czerwca br. zostanie wykonana przebudowa Poradni Onkologicznych wraz z zapleczem sanitarnym oraz poczekalnią dla pacjentów.

  • 2017-2018 r. –  za kwotę prawie 2 mln (z czego ponad 1 mln 600 tys. zł to dotacja z budżetu województwa, a reszta środki własne) zaktualizowano dokumentację projektową i przeprowadzono roboty budowlane tj. dostosowano trzy klatki schodowe do wymogów przeciwpożarowych, wymieniono windę, przebudowano drogi ewakuacyjne w poziomie piwnicy i zlecono nadzór inwestorski.
  • 2018 r. – za prawie 120 tys. zł (w tym  ok. 119 tys. zł dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego a reszta środki własne) przygotowano opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonano projekt budowlany.
  • 2019 r. – za prawie 2 647 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego 1 650 724,00 zł, dotacja z budżetu Miasta Zielona Góra 879 444,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 104 354,00 zł, środki własne 11 644,50 zł) opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano pełnobranżowy projekt wykonawczy oraz zrealizowano I etap robót budowlanych polegających na przebudowie Dziennego Oddziału Chemioterapii. W październiku 2019 r. – firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna rozpoczyna remont i modernizację parteru budynku. Wartość zawartej umowy – 5 366 250,00 zł. Prace potrwają do końca czerwca 2020 r.

Ponadto do końca maja 2020 r. zostanie wykonana pełnobranżowa dokumentacja projektowa całego budynku L.

Wysokość przyznanego dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania na rok 2020 z budżetu Województwa Lubuskiego wynosi 2 040 605,00 zł.