Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 1 grudnia 2020

Dzięki zieleni wiemy więcej. Nowatorska operacja w naszym szpitalu

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

W naszym szpitalu po raz pierwszy w kraju podczas operacji onkologicznej rejonu głowy i szyi zastosowano śródoperacyjne obrazowanie fluorescencyjne z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG). Zespół lekarzy pod kierunkiem dr. hab. n. med. Pawła Golusińskiego prof. UZ, wykonuje w lecznicy zabiegi najwyższym stopniu zaawansowania. Podobne operacje przeprowadza się jedynie w ośrodkach onkologicznych w Warszawie, Poznaniu i Gliwicach.

– Perfuzja tkanek, czyli prawidłowy przepływ krwi, jest jednym z najważniejszych czynników w procesie gojenia się tkanek. Dzięki tej metodzie już po 5-6 minutach możemy stwierdzić, czy wolny płat tkankowy przeznaczony do przeszczepu jest prawidłowo ukrwiony, a przede wszystkim, czy perfuzja utrzymuje się po implantacji płata w miejscu ubytku po usuniętym guzie. Wykorzystanie ICG w chirurgii głowy i szyi  jest bardzo nowatorskie – podkreśla dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ.

Nową metodę zastosowano podczas zabiegu usunięcia zaawansowanego raka, który obejmował okolice dna jamy ustnej i języka oraz naciekającym żuchwę. W trakcie operacji pod kierunkiem Pawła Golusińskiego, specjalisty otorynolaryngologii, a także chirurga głowy i szyi, guz, wraz z fragmentem kości, został w całości usunięty. Do rekonstrukcji tej części ciała został zastosowany wolny płat skórno-powięziowy pobrany z przedramienia pacjenta. Następnie  płat został implantowany w miejsce ubytku w jamie ustnej, a unaczyniające go naczynia krwionośne zostały zespolone z naczyniami krwionośnymi w obrębie szyi. – Innowacyjność tego zabiegu polegała na tym, że jako jedni z pierwszych w tego typu operacjach rekonstrukcyjnych, zastosowaliśmy technikę polegającą na śródoperacyjnym podaniu dożylnym zieleni indocyjaninowej (ICG). Celem była ocena, czy płat jest prawidłowo ukrwiony i będzie miał możliwość przetrwania w nowym miejscu. Inaczej mówiąc, czy po prostu przeszczepiona tkanka się przyjmie. Dzięki specjalnej kamerze widzimy jak po wprowadzeniu barwnika ulega on rozprowadzeniu za pośrednictwem naczyń krwionośnych w  badanych tkankach – tłumaczy Paweł Golusiński, kierownik Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii.

Już przed odcięciem płata z przedramienia, medycy przy pomocy zieleni indocyjaninowej, zobaczyli, jak wygląda ukrwienie interesującej ich tkanki. – Po potwierdzeniu, że tkanka jest ukrwiona w pełnym zakresie, płat został odcięty i zostało wykonane mikrozespolenie naczyń: najpierw tętnicze, a następnie żylne. Kiedy płat został już implantowany w obręb jamy ustnej, potwierdziliśmy, czy tkanka jest nadal prawidłowo ukrwiona. To wszystko za pomocą podanego barwinka i specjalnej kamery, dzięki której widać to ukrwienie w czasie rzeczywistym – wyjaśnia Paweł Golusiński. – Dzięki tej metodzie mamy bardzo szybkie potwierdzenie, że całość tkanki płata jest prawidłowo ukrwiona i wgojenie się płata nie jest zagrożone. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko, że pomimo wykonania prawidłowego mikrozespolenia naczyniowego, dojdzie  do częściowej lub całkowitej martwicy – dodaje.

W zielonogórskim szpitalu zespół pod kierunkiem prof. Golusińskiego wykonuje operacje rekonstrukcyjne po rozległych resekcjach nowotworów głowy i szyi z zastosowaniem wolnych płatów tkankowych wymagających mikrozespolenia naczyniowego. Są to zabiegi o najwyższym stopniu zaawansowania w chirurgii głowy i szyi pozwalające jednak chorym na zachowanie funkcji np. połykania i mowy, a więc dobrej jakości życia. Podobne zabiegi wykonuje się jedynie w ośrodkach onkologicznych w Warszawie, Poznaniu i Gliwicach. Jednak opisywana operacja z użyciem zieleni indocyjaninowej w celu monitorowania śródoperacyjnego perfuzji płata, jest innowacyjna w skali działań medycznych w kraju.

W operacji pod kierunkiem prof. Pawła Golusińskiego wzięli udział: lek. med. Sebastian Kamiński, lek. med. Łukasz Kozłowski, lek. med. Barbara Weiss oraz anestezjolog lek. med. Joanna Sulikowska-Pankiewicz.