Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 25 stycznia 2022

Dynamiczny rozwój szpitala. Szukamy nowych miejsc

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Na konferencji prasowej wicemarszałek woj. lubuskiego Łukasz Porycki poinformował, że na początku roku zarząd województwa jednogłośnie podjął decyzję o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przeniesienia Medycznego Studium Zawodowego „Medyk” w Zielonej Górze do budynków w Sulechowie należących do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budynek szkoły miałby zostać przekazany na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego.

Jak poinformował Łukasz Porycki, już dwa lata temu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły pisma mówiące o konieczności zwiększenia przestrzeni użytkowanej przez Szpital Uniwersytecki, a także Collegium Medicum. – Wraz m.in. z dyrektorem „Medyka” oglądaliśmy wiele budynków należących do uniwersytetu i jedynie ten w Sulechowie spełniał wymagane standardy edukacyjne. Jest wyremontowany, ma na przykład salę gimnastyczną.

Powodem szukania innego miejsca dla szkoły – co podkreślił Łukasz Porycki – jest przed wszystkim duży rozwój szpitala, który przez ostatnie lata zrobił olbrzymi skok i powiększył swój obszar, a także zatrudnił nowych lekarzy. – Nie bez znaczenia jest też dynamiczny wzrost liczby i znaczenia Collegium Medicum i poszukiwanie zwiększenia bazy dydaktycznej.

Wicemarszałek dodał jednak, że wsłuchując się w głosy mówiące, aby szkołę pozostawić w Zielonej Górze, zwrócił się z pismem do prezydenta Zielonej Góry z prośbą o współpracę przy znalezieniu nowej siedziby dla „Medyka”. – Mam nadzieję, że znajdą się w zasobach miasta budynki, które po małym remoncie będą mogły być przeznaczone na ten cel.

Prezes zarządu szpitala, dr Marek Działoszyński, przypomniał, że lecznica poczyniła w ostatnich latach ogromne procesy inwestycyjne. – Te prace, obok tego, że sprzyjają rozwojowi, powodują, że musimy alokować personel medyczny i pracowników administracji, których część pracuje w budynku nadającym się do natychmiastowej rozbiórki. Mamy też kolejne plany na zwiększenia oferowanych usług medycznych, a także poszerzenia bazy dydaktycznej dla Collegium Medicum. To wszystko powoduje, że potrzebujemy nowych miejsc w rejonie szpitala – poinformował szef placówki podczas konferencji, na które obecni byli również poseł na Sejm  RP Waldemar Sługocki, oraz radny wojewódzki Sebastian Ciemnoczołowski.

Należy podkreślić, że szpital  jest jednym z największych i najnowocześniejszych podmiotów leczniczych w województwie lubuskim. Znajdują się tutaj m.in. 24 oddziały oraz blisko 30 poradni przyszpitalnych. Rocznie szpital leczy na oddziałach ponad 60 tys. pacjentów, a ponad 100 tys. odwiedza poradnie.

Celem działania szpitala jest nie tylko prowadzenie działalności leczniczej, ale również realizacja zadań dydaktycznych i badawczych wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim na bazie Collegium Medicum oraz wdrażanie nowych technologii medycznych i metod leczenia. Zielonogórski szpital oferuje i wykonuje najszerszy zakres świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubuskiego, wykorzystując wysokokwalifikowaną kadrę medyczną oraz dobre wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny. Dzięki temu placówka ma charakter ponadregionalny, oferując często świadczenia dla pacjentów również spoza Lubuskiego.

Obecna infrastruktura nie pozwala w pełni wykorzystać  potencjału szpitala, dzięki któremu możliwa jest poprawa i poszerzanie spektrum usług medycznych, a także dostosowanie jej do obecnie panującej  pandemicznej rzeczywistości (nieprzecinanie się dróg pacjentów covidowych z innymi hospitalizowanymi). W tym celu władze szpitala planują m.in. budowę profesjonalnej izby przyjęć i rozbudowę SOR, co wiąże się z koniecznością przeniesienia z głównego budynku apteki szpitalnej. W planach jest również poszerzenie oferty medycznej m.in. o geriatrię i Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, utworzenie Lubuskiego Centrum Leczenia Chorób Serca, Naczyń i Klatki Piersiowej, utworzenie Zintegrowanego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi, utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej oraz powstanie Ośrodka Badawczo-Naukowego o charakterze dydaktyczno-klinicznym.

Dlatego też zarząd szpitala poszukuje sposobu na rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Jednym z rozwiązań jest pozyskanie budynku w okolicach szpitala, tj. „Medyka”. Obecnie prowadzone są w tej sprawie rozmowy z władzami szkoły, a także Wspólnikami tj. Zarządem Województwa („Medyk” jest placówką podległą Samorządowi Województwa Lubuskiego) i władzami UZ.

W związku z powyższym, jedną z rozważanych opcji jest przekazanie na potrzeby „Medyka” budynków, którymi dysponuje UZ w Sulechowie – filia uczelni. Proponowane budynki mają wysoki standard. Warto przypomnieć, że zostały gruntownie zmodernizowane i przystosowane do celów dydaktycznych dzięki środkom unijnym. Powinny więc zapewnić odpowiednie warunki nauczania dla kierunków obecnie realizowanych w szkole m.in. technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, podolog, higienistka stomatologiczna, czy terapeuta zajęciowy. 

Należy podkreślić, iż samorząd województwa zadeklarował szkole wsparcie finansowe celem przystosowania specjalistycznych pracowni oraz wyposażenia ich w niezbędny, wysokiej klasy sprzęt, konieczny do prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie.