Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 12 sierpnia 2021

Dr Marek Działoszyński prezesem szpitala na kolejną kadencję

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

12 sierpnia 2021 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zarząd w osobie Prezesa dra Marka Działoszyńskiego oraz pięcioosobowa Rada Nadzorcza uzyskali absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2020 r. Wybrano ich też na kolejną, trzyletnią kadencję. Serdecznie gratulujemy!

Pierwszego Wspólnika, czyli Uniwersytet Zielonogórski, na Zgromadzeniu Zwyczajnym reprezentował Rektor – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, natomiast drugiego Wspólnika, czyli  woj. lubuskie – Marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Za kierowanie szpitalem w minionych latach dziękował Markowi Działoszyńskiemu Rektor zielonogórskiej uczelni.

– Szpital w tym trudnym czasie spisał się nad wyraz dobrze, o czym świadczy choćby wynik finansowy. Budujemy, co może potwierdzić Pani Marszałek Polak, lepszą opiekę zdrowotną poprzez podnoszenie poziomu zarówno świadczonych usług, jak i poprzez zapraszanie do pracy w lecznicy wybitnych lekarz – powiedział prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski gratulując jednocześnie Prezesowi Działoszyńskiemu wyboru na kolejną kadencję.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

 • prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Tomasz Wróblewski – dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
 • Sebastian Ciemnoczołowski – główny specjalista ds. rozwoju szpitala
 • Jarosław Sieracki – główny księgowy szpitala
 • Sylwia Malcher-Nowak – kierownik biura zarządu szpitala 

Rok 2020 na plusie

Prezes Marek Działoszyński przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności szpitala w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Poinformował, że szpital zakończył rok zyskiem netto w wysokości 253 723 zł. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu do wyniku finansowego z 2019 r. (- 3.788.898 zł).

W szpitalu, w 2020 r. na oddziałach leczono 57 937 pacjentów, wykonano 11 163 zabiegów operacyjnych, w poradniach leczono 96 895 osób, na świat przyszło 1 456 dzieci. Na Centralnym Bloku Operacyjnym wykonano  11 163  zabiegów, szpital posiadał 699 łóżek szpitalnych. Każde łóżko szpitalne w roku było średnio zajęte przez 242,54 dni. Średni pobyt chorego wynosił w szpitalu 3,68 dni.

Kadra szpitala zwiększyła się w 2020 r. do 50 osób z tytułami naukowymi, w tym 5 profesorów i 7 doktorów habilitowanych. Na stanowisku kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej zatrudniono w ub. roku dr. hab. n. med. Marcina Poloka.

Nakłady na inwestycje w 2020 r. wyniosły rekordowe 101 778 836 zł. (w 2019 r. była to kwota 59 649 557 zł).

Realizacja planu inwestycyjnego w 2020 r.

 • Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp z.o.o. (od 7 grudnia przekształcone w Szpital Tymczasowy)
 • Modernizacja Budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 • Termomodernizacja obiektów i sieci szpitala.
 • Utworzenie Pracowni Hemodynamiki.
 • Zakup aparatury medycznej.
 • Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala.
 • Zakup środków trwałych niskocennych.
 • Zakup stacji planowania leczenia dla Zakładu Radioterapii.
 • Przebudowa budynku E – kontynuacja.
 • Adaptacja pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych.
 • Zakup zasilacza UPS do Centralnej Endoskopii.
 • Modernizacja stacji przyzywowej na oddziałach szpitalnych.
 • Zakup dwóch aparatów USG dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, diatermii dla Pracowni Endoskopii Urologicznej oraz aparatu do ablacji mikrofalowej dla Klinicznego Oddziału Chirurgicznego Ogólnej i Onkologicznej oraz aparatu EMG z wyposażeniem Klinicznego Oddziału Neurologii.  
 • Zakup myjni-dezynfekatora z wyposażeniem dla Centralnej Sterylizatorni.
 • Zakup aparatu ECMO dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Pracowni Badań Molekularnych
  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.
 • Zakup sprzętu i aparatury medycznej – COVID 19.
 • Zakup aparatu do RTG, neuronawigacji i wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii.
 • Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.
 • Przebudowa pomieszczeń w zakresie dostosowania oddziałów szpitalnych do działań związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Szpitala.
 • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby tworzonego Call Center.
 • Wymiana szafy sterowniczej kotła w Pralni Szpitala.
 • Samochód dostawczy wraz z zabudową medyczną.
 • Utworzenie Pretriażu dla Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych.
 • Zakup wyposażenia – sprzętu informatycznego, niezbędnego do uruchomienia Szpitala Tymczasowego w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.
 • Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Pediatrii.
 • Zakup 2 szt. Kardiomonitorów wraz z wyposażeniem oraz 4 szt. materacy przeciwodleżynowych.
 • Zakup przenośnego aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.
 • Zakup aparatury i sprzętu medycznego – wiertarki laryngologicznej z kraniotomem oraz mikroskopu operacyjnego dla Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii.                                                                                                             

Podsumowanie ostatnich czterech lat

Dr Marek Działoszyński obowiązki Prezesa Zarządu szpitala pełni od 29.08.2017 r. W tym czasie udało się znacząco poprawić wynik finansowy spółki, z kwoty (–) 21 307 862  zł w 2017 r. do (+) 253 723 zł w 2020 r.

Z uwagi na uniwersyteckość szpitala, w ostatnich latach regularnie zatrudniano kadrę z tytułami naukowymi. Od 2017 r. liczba ta zwiększyła się z 28 do 55 osób. Obecnie w szpitalu pracuje 7 doktorów habilitowanych oraz 6 profesorów (1 doktor habilitowany i 2 profesorów w 2017 r.). W ostatnich latach  kierownikami oddziałów zostali: prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz – kierownik Klinicznego  Oddziału Chirurgii Naczyniowej,  dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ – kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ – kierownik Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii, dr hab. n. med. Marcin Polok – kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej, dr n. med. Agata Kuszerska – kierownik Klinicznego Oddziału Poł-Gin, dr n. med. Marek Szwiec – kierownik Klinicznego Oddziału Onkologii, dr n. med. Roman Lewandowski – kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.

Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w latach 2017-2021 wymienić należy:

 • Uruchomienie Pracowni cytostatyków
 • Uruchomienie sali hybrydowej
 • Doposażenie Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Utworzenie Banku Mleka Kobiecego
 • Rozbudowę Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Otwarcie Rehabilitacji Ambulatoryjnej
 • Zakup aparatury medycznej na kwotę 42 192 984 zł. Tylko w 2020 r. zakupiono aparaturę medyczną na łączna kwotę prawie 16 mln zł
 • Zakup aparatów GeneXpert Real Time PCR – do systemu do szybkiej genetycznej identyfikacji patogenów alarmowych. Obecnie szpital posiada 2 aparaty (drugi zakupiony w 2021), które służą również do badań w kierunku COVID-19 
 • Otwarcie Pracowni Radiologii Zabiegowej
 • Otwarcie Pracowni Badań Molekularnych
 • Zakończenie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, w którym w grudniu 2020 r. utworzony został Szpital Tymczasowy dla chorych na COVID-19. Obecnie trwa wyposażanie Centrum w sprzęt medyczny
 • Modernizacja budynku L (inwestycja w trakcie etapowej realizacji), w ramach której otwarto Dzienny Oddział Chemioterapii i wyremontowano kompleks poradni onkologicznych
 • Termomodernizacja całego szpitala (inwestycja w trakcie etapowej realizacji)
 • Powstanie Komory Hiperbarycznej

POBIERZ PLIK PDF:

Realizacja Strategii Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w latach 2017-2021 oraz plany dalszego rozwoju.