Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 6 sierpnia 2020

Dotacja z WFOŚiGW w Zielonej Górze na walkę z pandemią

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o zrealizowaniu zadania pod nazwą: Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. „Anty-COVID 19”. Zadanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie dotacji w kwocie 59 940,00 zł.