Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Dodatkowe pieniądze na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

5 kwietnia br. podczas Zgromadzenia Wspólników naszej Spółki podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Chodzi tu o dodatkową kwotę ponad 20 mln zł pochodzącą z budżetu województwa. Decyzję o jej zwiększeniu podjęli radni województwa na sesji w dniu 26 marca 2018 r. Dzięki temu, szpital dysponuje kwotą umożliwiającą rozstrzygnięcie przetargu na projekt i budowę Centrum.

Umowę podpisali: marszałek województwa Elżbieta Anna Polak oraz prezes Zarządu Marek Działoszyński. Kwota, o której mowa  – dokładnie 20.271.575 zł , została zapisana na 2020 rok w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego. Łączna kwota dotacji z budżetu województwa to ponad 32 mln zł. Inwestycję wsparł również budżet  państwa kwotą ponad 9 mln zł. Blisko 56 mln zł to środki unijne.

Przypomnijmy – 15 marca nastąpiło otwarcie ofert w drugim już przetargu na wykonanie Centrum w formule „zaprojektuj- wybuduj”. Wpłynęły dwie oferty – obie o wartości ponad 98 mln zł. Tymczasem szpital dysponował kwotą około 78 mln zł. Pierwszy przetarg, w lipcu 2017 r. nie został rozstrzygnięty, ponieważ dwie oferty, które wówczas wpłynęły, także znacząco przekraczały kwotę, która szpital mógł przeznaczyć na inwestycję.