Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 18 grudnia 2019

Darowizna na rzecz pierwszej w woj. lubuskim onkologii dziecięcej

12 grudnia 2019 r. podpisana została umowa darowizny pieniężnej pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Marka Działoszyńskiego, a Fundacją DKMS z Warszawy reprezentowaną przez Prezes Ewę Magnucką-Bowkiewicz. W ramach tej umowy Fundacja postanowiła przekazać szpitalowi darowiznę w kwocie 1 240 000 zł.

Darowizna zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia 12-łóżkowego Klinicznego Oddziału Onkologii Dziecięcej, który będzie się zajmować diagnostyką i terapią dzieci z chorobami układu krwiotwórczego oraz nowotworowymi. Oddział ten powstanie w strukturach Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, którego otwarcie zaplanowano na 2021 r.

– Dzięki tej dotacji w pełni wyposażymy oddział w podstawowy sprzęt: łóżka, aparaturę przyłóżkową, czy aparaturę zabiegową – wszystko to, co będzie służyło obsłudze małych pacjentów z chorobami onkologicznymi – cieszy się Marek Działoszyński, Prezesa Zarządu szpitala.

W opinii konsultanta wojewódzkiego ds. onkologii i hematologii dziecięcej dr hab. n. med. Ewy Gorczyńskiej, dzięki której wsparciu udało się uzyskać pomoc Fundacji DKMS:

„Kompleksowa diagnostyka oraz leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi oraz ciężkimi zaburzeniami układu krwiotwórczego aktualnie nie jest możliwe w żadnej placówce na terenie woj. lubuskiego. Pacjenci ci kierowani są do ośrodków onkohematologii dziecięcej w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie. Znaczna odległość tych ośrodków od miejsca zamieszkania chorych dzieci stwarza sytuacje uciążliwe, czasami zagrażające życiu i zdrowiu”.

W ramach przekazanej kwoty planuje się zakupić zarówno aparaturę medyczną, jak i wyposażenie oddziału, w tym m.in.: aparat USG z możliwością badań dopplerowskich, aparat EKG, centralny system monitorowania pacjenta na min. 4 stanowiska, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe, objętościowe, komorę laminarną do przygotowywania leków, a także łóżka, czy rozkładane fotele.

O FUNDACJI

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 10 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 436 000 potencjalnych Dawców.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Cele statutowe to m.in. 

 • zorganizowanie i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej;
 • edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi Dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz opieka nad Dawcami szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku;
 • prowadzenie dokumentacji i przekazywanie danych przewidzianych prawem do centralnego rejestru Dawców szpiku i krwi pępowinowej Poltransplant;
 • współpracę z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku, ośrodkami transplantacyjnymi i rejestrem Dawców szpiku i krwi pępowinowej na terenie Polski i poza jej granicami;
 • badania i wspieranie badań w zakresie poszukiwania i dopasowywania niespokrewnionych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • badania potrzeb osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin i lekarzy;
 • działalność mającej na celu pozyskiwanie funduszy na działania na rzecz osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • wspieranie osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin w zakresie wielospecjalistycznych konsultacji (wsparcie psychoonkologiczne, medyczne, socjalne, dietetyczne, rehabilitacyjne itp.);
 • inicjowanie grup wsparcia dla osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • współpracę oraz wspieranie innych organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w podobnym do Fundacji obszarze.

Inna zadeklarowana pomoc na rzecz CZMiDz: 

 • Zbiórka na stronie Stowarzyszenia Grzegorza Hryniewicza „Warto jest pomagać” , którą wspierają także Centrum Metamorfoz, Everest Fitness i CrossFit 8K48 – do tej pory uzbierano około 50 tys. zł.
 • Wyposażenie świetlic oraz sal rekreacyjnych przez Fundację Innowacyjny Klub Rodzica z Zielonej Góry
 • Profesjonalną salę gamingową ufunduje Domator24.com
 • Karetkę wraz z wyposażeniem na potrzeby CZMiDz zakupią ze swoich środków koła łowieckie