Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 18 lutego 2022

Cześć administracji szpitala w nowej lokalizacji

W związku ze złym stanem technicznym budynku administracji przy ul. Zyty, kierownictwo szpitala podjęło decyzję o przeniesieniu części pracowników do nowej tymczasowej siedziby mieszczącej się przy ul. Wyspiańskiego 11.

Budynek przy ul. Wyspiańskiego 11
Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Budynek administracji przy ul. Zyty, w którym znajdowało się wiele kluczowych działów lecznicy, był w rzeczywistości budynkiem zaplecza dla kierownictwa i robotników zatrudnionych przy powstawaniu gmachu L jeszcze w latach 70. – Jego stan techniczny od dawna pozostawiał wiele do życzenia, w listopadzie 2021 r. zewnętrzny podmiot oceniający wskazał na potrzebę jak najszybszego wyłączenia go z użytkowania. Ściany były popękane, co miało wpływ na statykę budynku. Dalsze w nim przebywanie groziło katastrofą budowlaną – ocenia Paweł Urbański, kierownik Działu Inwestycji i Remontów.

Dlatego szefostwo szpitala zdecydowało o wynajęciu czasowym miejsca w biurowcu przy ul. Wyspiańskiego 11.

Poniżej podajemy aktualną lokalizację działów szpitala.

W budynku A1 (dawny WOTUiW) znajdują się:

 • Sekretariat Główny
 • Prezes Zarządu
 • Dyrektor ds. Lecznictwa
 • Naczelny Lekarz
 • Naczelna Pielęgniarka
 • Dział Aparatury Medycznej
 • Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej
 • Dział Żywienia
 • Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Rewident zakładowy
 • Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej
 • Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

W biurowcu przy ul. Wyspiańskiego 11 znajdują się:

 • Sekretariat Administracji
 • Kancelaria
 • Wiceprezes ds. Finansowych
 • Główny Specjalista do spraw Rozwoju
 • Główny Księgowy
 • Dział Organizacji i Zarządzania Jakością
 • Biuro Zarządu z Sekcją Sekretariatu
 • Dział Księgowości i Płac
 • Dział Inwestycji i Remontów
 • Dział Analiz Ekonomicznych 
 • Dział Świadczeń Medycznych
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Audytor Wewnętrzny
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Zespół Radców Prawnych
 • Dział Rejestru Chorób Nowotworowych
 • Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania Jakością

Inne lokalizacje:

 • Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Budynek S
 • Dział Informatyki: Budynek N
 • Dział Higieny i Epidemiologii: Budynek N
 • Apteka Szpitalna: Budynek C
 • Farmakolog: Budynek C
 • Dział Eksploatacji: teren za Budynkiem C
 • Zespół Transportu Medycznego: teren za Budynkiem C
 • Pralnia: teren za Budynkiem C
 • Inspektor do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Budynek S
 • Koordynator ds. Leczenia Onkologicznego: Centrum Zdrowia Matki i Dziecka/ Szpital Tymczasowy

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe:

Władze szpitala >>

Administracja >>