Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 15 maja 2024

Certyfikat Akredytacyjny potwierdza system jakości dawstwa

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze otrzymał Certyfikat Akredytacyjny potwierdzających spełnienie standardów akredytacyjnych w zakresie szpitalnego systemu jakości dawstwa. Certyfikat wręczył Wojciech Czapiewski – koordynator Wojewódzki ds. Transplantacji, POLTRANSPLANT.

Grzegorz Potęga, wicemarszałek woj. lubuskiego dziękował zielonogórskiemu szpitalowi, a także szpitalowi z Nowej Soli, który również otrzymał certyfikat, za podjęcie trudu związanego z akredytacją oraz przystosowaniem standardów, które powinny spełniać lecznice, aby uczestniczyć w dziele, które często ratuje życie innych osób. Poinformował również, że w ubiegłym roku w woj. lubuskim było dziewięć pobrań, a tym roku sześć – cztery w Zielonej Górze, a dwa w Nowej Soli.

Wojciech Czapiewski – koordynator Wojewódzki ds. Transplantacji, POLTRANSPLANT, podkreślił, jak ważne jest, by przekaz o transplantacji trafiał do wszystkich grup społecznych. -Transplantologia nie istnieje bez wsparcia wszystkich ludzi – zauważył i akcentował wysiłek lubuskich szpitali, by zapewnić potrzeby zdrowotne społeczeństwa w tej dziedzinie medycyny. –  Cieszę się, że szpitale w Zielonej Górze i Nowej Soli przeszły pomyślnie audyt w zakresie spełniania standardów akredytacyjnych w obszarze szpitalnego systemu jakości dawstwa narządów.

Marek Działoszyński, prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego, dziękował zespołowi lecznicy zaangażowanemu w transplantację. – Wiele osób przyczynia się do tego, że pobrania narządów są w naszym szpitalu realizowane i to na wysokim poziomie. Chodzi o to, by optymalnie wykorzystać sytuacje, które niesie za sobą życie i bieżąca praca w szpitalu – podkreślił i podziękował POLTRANSPLANT-owi, który wspomaga zielonogórski szpital w budowaniu odpowiednich procedur.

Z kolei dr n. med. Bartosz Kudliński podkreślił rolę samorządu woj. lubuskiego, który od wielu lat wspiera ideę transplantacji. – Chcę również podziękować panu Lesławowi Depcie poprzedniemu koordynatorowi transplantacyjnemu w Szpitalu Uniwersyteckim, który przekazał obowiązki pani Wiktorii Jewasińskiej – powiedział kierownik Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Samorząd Województwa Lubuskiego od wielu lat aktywnie włącza się w promocję idei transplantacji. Działania te obejmowały m.in.:

 • ponad 50 000 oświadczeń woli – od 2010 r. trafiło do mieszkańców; do oświadczeń woli były dołączane materiały informacyjne
 • cykliczna organizacja konferencji (styczeń i październik), spotkań z młodzieżą z udziałem lekarzy specjalistów, osób po przeszczepie, koordynatorów transplantacyjnych;
 • stała współpraca przy promowaniu idei transplantacji z Polskim Czerwonym Krzyżem i Ogólnopolskimi Stowarzyszeniami „NERKA” m.in. przy organizacji konferencji, spotkań z młodzieżą, spotkań z osobami dializowanymi i po przeszczepie;
 • Samorząd Województwa Lubuskiego 10 czerwca 2010 r. zawarł w formie listu intencyjnego Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim, następnie odnowił je pięć lat później – 10 września 2015 roku. Wspólne działania w ramach partnerstwa zadeklarowało trzynaście podmiotów, m.in. Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, dwa lubuskie szpitale w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, władze regionalne i lokalne, a także przedstawiciele POLTRANSPLANT-u i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej.

Liczba pobrań narządów w lubuskich szpitalach w 2023 roku:

 • Zielona Góra – 2 pobrania (4 nerki, 2 serca, 2 wątroby, 4 płuca, 4 rogówki)
 • Świebodzin – 1 pobranie (2 nerki, serce, wątroba)
 • Nowa Sól – 4 pobrania (8 nerek, 4 wątroby, 6 rogówek, 1 osierdzie)
 • Gorzów Wlkp. – 2 pobrania (4 nerki, 1 serce, 1 wątroba)

Pobrania: stan na 14 maja 2024 r.

 • Zielona Góra – 4 pobrania  (2 nerki, 4 wątroby, 2 płuca)
 • Nowa Sól – 2  pobrania (4 nerki, 2 wątroby, 2 rogówki)

Pobrania w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze:

 • wśród dawców zdecydowanie przeważają mężczyźni.
 • w kwietniu 2024 r. odbyły się aż trzy pobrania.  
 • w maju 2023 r. odbyło się setne pobranie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Narządy trafiły wówczas do czterech kobiet i jednego mężczyzny. Tym razem do biorców trafiły nerki, wątroba, serce i płuca. Dawcą był 38-letni pacjent po urazie głowy.
 • od początku 2020 r. zdrowe serca trafiły do 10 oczekujących pacjentów.