Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 2 listopada 2017

Cel projektu? Lepsze efekty leczenia raka!

„Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy dla zapewnienia wysokiej wyleczalności chorób nowotworowych” – to nazwa projektu, którego wspólną realizację rozpoczął nasz Szpital oraz Ost-Brandenburgisches Tumorzentrum w Bad Saarow e.V. w Niemczech. Lekarze po obu stronach Odry wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, aby leczenie pacjentów onkologicznych było jeszcze bardziej skuteczne. Projekt potrwa do końca 2019 roku, a jego koszt to blisko 1,2 mln euro.

Projekt jest finansowany ze środków programu Brandenburgia-Lubuskie Interreg VA 2014-2020 i jest kontynuacją działań podjętych w 2011 r., kiedy rozpoczęto tworzenie klinicznego rejestru raka w ramach Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych przy zielonogórskim szpitalu.

– Kontynuacja tego projektu było naszym wspólnym marzeniem – powiedział dr med. hab. Stefan Koch z kliniki w Bad Saarow. Podkreślił, iż wizją nowego projektu jest transgraniczna współpraca lekarzy specjalistów, którzy wspólnie będą analizować dane spływające do wspomnianego rejestru. A celem – większa wyleczalność pacjentów onkologicznych po obu stronach granicy.

– Położenie województwa lubuskiego i naszego szpitala w strefie transgranicznej daje możliwość stałej współpracy z niemieckim sąsiadem. Dlatego cieszę się, że udało się doprowadzić do kontynuacji projektu, który na pewno przyniesie wymierne efekty – powiedział prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Marek Działoszyński. – Mam nadzieję, że wspólne działania, w tym również o charakterze naukowym, pozwolą ustalić nie tylko podobieństwa obu systemów w opiece nad pacjentem onkologicznym, ale również różnice w kwestii diagnostyki i terapii. Celem projektu jest bowiem wystandaryzowanie leczenia i doprowadzenie do tego, aby było jak najbardziej skuteczne.”

W praktyce bowiem polsko-niemieckie zespoły lekarzy – ekspertów mają analizować różnice w leczeniu pacjentów obu krajów oraz szukać przyczyn tych różnic. Lekarze w szczególności będą się przyglądać czterem jednostkom chorobowym: nowotworom płuc, prostaty, piersi i jelita grubego. Korzystać przy tym będą z rejestru, który docelowo ma obejmować minimum 10 tysięcy pacjentów z obu krajów. Obecnie dane dotyczące schorzeń, przebiegu i efektów leczenia znajdują się w odrębnych bazach – polskiej i niemieckiej. Jednak dzięki temu, że są one kompatybilne, jest możliwe przygotowanie wspólnych opracowań statystycznych, do których dostęp mają nie tylko lekarze z Zielonej Góry i Bad Sarrow, ale również szpitali współpracujących w ramach projektu.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak w pełni popiera projekt. – Nasze transgraniczne położenie daje nam wyjątkową szansę wymiany doświadczeń. Chcemy korzystać z nowoczesnych rozwiązań stosowanych w leczeniu raka w Niemczech. Analityczne podejście wyeliminuje błędy, bo chociaż procedury i schematy leczenia są podobne, to niestety po naszej stronie wyniki wciąż mamy gorsze. Chcemy i musimy to zmienić! – zapewnia.