Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 13 sierpnia 2020

Całkowicie wstrzymujemy porody rodzinne!

Fot. Pixabay

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, pomimo starań, zmuszeni jesteśmy podjąć decyzję o całkowitym zawieszeniu porodów rodzinnych do momentu uzyskania poprawy infrastruktury Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz utrzymania się bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Decyzja władz szpitala jest zbieżna ze stanowiskiem prof. dr hab. n. med. Jany Skrzypczak – Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w którym czytamy m.in.
„Wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i konieczności bezwzględnego przestrzegania rekomendowanych zasad sanitarnych stwierdzam, że Pododdział Porodowy Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Zielonej Górze nie spełnia tych zasad. Porody rodzinne nie mogą być w okresie reżimu epidemiologicznego kontynuowane ze względu na brak indywidualnych sal porodowych wyposażonych w oddzielne węzły sanitarne (…) Dodatkowo sala porodowa znajduje się na tym samym trakcie komunikacyjnym co Kliniczny Oddział Onkologii. Wprowadzenie dodatkowych osób może skutkować powstaniem ogniska epidemii wśród pacjentów z grup wysokiego ryzyka (…). Dlatego uważam, że porody rodzinne w szpitalu w Zielonej Górze, ze względu na brak możliwości spełnienia podstawowych rekomendowanych środków bezpieczeństwa nie mogą się odbywać”.

 W/w decyzja jest tym bardziej konieczna z uwagi, że wśród tutejszego personelu medycznego został stwierdzony przypadek koronawirusa SARS-CoV-2, co całkowicie powoduje niemożność kontynuacji porodów rodzinnych, jak również wymusza wprowadzenie dodatkowych, wzmożonych środków zapobiegawczych rozprzestrzeniania się patogenu w placówce i poza nią.