Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 30 września 2021

Blisko 6,5 mln zł dotacji dla szpitala

Dzięki kolejnemu wsparciu z budżetu województwa lubuskiego, nasz szpital będzie mógł m.in. kupić potrzebną aparaturę i sprzęt medyczny, wykonać kolejne prace remontowo-modernizacyjne, czy chociażby wyposażyć pralnię i sterylizatornię.

Zarząd Województwa Lubuskiego, z Marszałek Elżbietą Anna Polak na czele podjął decyzję o przekierowaniu zaoszczędzonych w budżecie województwa pieniędzy do lubuskich szpitali, w tym  Szpitala Uniwersyteckiego. Jak podkreśliła, ochrona zdrowia jest priorytetem, stąd taka decyzja.

Decyzję muszą jeszcze zaakceptować radni Sejmiku Województwa Lubuskiego na najbliższej sesji.

– Przekazana kwota pozwoli szpitalowi zrealizować wiele zadań, wydawać by się mogło drobnych, jednak niezwykle istotnych z punktu widzenia funkcjonowania szpitala – powiedział Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński.

Dotacja pozwoli na dofinansowanie lub sfinansowanie następujących zadań:

 1. Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.
 2. Zakup urządzeń pralniczych – 2 szt. wraz z dostosowaniem pomieszczeń
 3. Przebudowa pomieszczeń w zakresie dostosowania oddziałów szpitalnych do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. Zakup systemu odwróconej osmozy na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.
 5. Zakup wyposażenia specjalistycznego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z oo.”
 6. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 7. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 8. Utworzenie pomieszczenia sanitarnego dla personelu Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 9. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków B, B1, C, C1 Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
 10. Utworzenie szpitalnego systemu elektronicznej kontroli dostępu dla pracowników Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
 11. Wykonanie sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej budynek „K” i „G”
 12. Wymiana drzwi (1 szt.) w pomieszczeniu tomografu komputerowego w budynku „C” w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.
 13. Zakup sprzętu komputerowego
 14. Zakup narzędzi dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
 15. Zakup generatora dwutlenku chloru do budynku „U”
 16. Zakup wózków anestezjologicznych
 17. Wykonanie decyzji nałożonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w Centralnym Bloku Operacyjnym
 18. Zakup monitorów funkcji życiowych (2 sztuk)
 19. Zakup lodówek medycznych z rejestratorem temperatury
 20. Zakup zestawów do cięć cesarskich (2 szt.) dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
 21. Zakup wózków do transportu pacjentów
 22. Zakup wyposażenia meblowego do Pracowni Hemodynamiki
 23. Zakup aparatu do ACT
 24. Zakup aparatu do masażu uciskowego
 25. Zakup licencji oprogramowania MMEwidencja Nova
 26. Zakup klimatyzatorów
 27. Wymiana zasilacza UPS na potrzeby Stacji Dializ
 28. Wymiana pompy głębinowej
 29. Wymiana akumulatorów UPS
 30. Modernizacja rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń