Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 16 października 2018

Będziemy mieć Bank Mleka Kobiecego!

Ministerstwo Zdrowia przyznało naszemu szpitalowi dotację w wysokości blisko 600 tys. zł na zakup  sprzętu, którym wyposażymy pierwszy w Lubuskiem Bank Kobiecego Mleka. To wspaniała wiadomość, ponieważ maluszki, które nie mogą być karmione z różnych powodów mlekiem swojej mamy, będą karmione pokarmem innym mam – wolontariuszek. A to z kolei da im szansę na szybszy rozwój i powrót do zdrowia. Jest to szczególnie ważne dla najmniejszych wcześniaków… Na zdjęciu mały Borysek po raz pierwszy przytula się do swojej mamy. Urodził się w 27 tygodniu ciąży i oczywiście jest karmiony mlekiem mamy. 

Kiedyś funkcjonowała „instytucja” mamki, czyli kobiety, która karmiła nie swoje dzieci. Dziś mamy Banki Mleka Kobiecego. I jeden z takich banków już za trzy miesiące zostanie otwarty w naszym szpitalu dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach Programu polityki zdrowotnej służącemu wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”  na lata 2017-2021 w zakresie zadania: odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt poprzez stworzenie sieci banków mleka kobiecego. Co ważne, będzie służył także innym lubuskim szpitalom i ich małym pacjentom.
– Bardzo się cieszymy, ponieważ takie banki ma zaledwie 11 szpitali w całej Polsce. Dołączymy do elity, jeśli chodzi o opiekę neonatologiczną – podkreśla Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński
Kierownik Oddziału Neonatologii lek. med. Marzena Michalak-Kloc porównuje bank mleka do stacji krwiodawstwa. – Mleko kobiece to materiał biologiczny, dlatego do funkcjonowania banku nie wystarczy nam zwykła lodówka. Potrzebny jest pasteryzator, analizator składu mleka, komora laminarna, zamrażarki… Trochę to będzie przypominać małe laboratorium.
– Jest cała grupa mam, które mają za dużo mleka – mówi mgr położnictwa Agnieszka Tokarz, certyfikowany doradca laktacyjny. – I często pytają, czy mogą się tym mlekiem z kimś podzielić. Niedługo będziemy im mogli z radością powiedzieć, że już mają taką możliwość. Mogą mleko oddać do naszego banku.
Oczywiście nie każda kobieta będzie mogła zostać dawczynią. Wymogi są tu niezwykle rygorystyczne. Zanim mleko trafi do innych potrzebujących dzieci zostanie dokładnie zbadanie, podobnie jak wolontariuszka.

Z Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy kwotę 589 336 tys. zł. Wkład własny szpitala to około 3 tys. zł  plus remont pomieszczeń. W ramach tej kwoty Szpital do końca roku zakupi:

 • Pasteryzator mleka kobiecego z systemem rejestracji temperatury
 • Analizator składu mleka
 • Sonikator
 • Zmywarkę z funkcją wyparzania
 • Laktatory elektryczne przeznaczony do użytku szpitalnegoSzafy mroźne z czujnikiem temperatury
 • Komorę laminarną
 • System do znakowania próbek
 • Zamrażarkę szokową
 • Chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną
 • Lodówkę do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych zapewniających całodobową kontrolę temperatury
 • Podgrzewacz do butelek
 • Wózek transportowy

Kliniczny Oddział Neonatologii w liczbach

Ilość dzieci urodzonych w szpitalu:
2016 r. – 1837 (w tym 323 wcześniaków, co stanowiło 17% wszystkich urodzeń)
2017 r.  – 2049 ( w tym 341  wcześniaków, co stanowi ok. 17% wszystkich urodzeń)
2018 r.  (za 9 miesięcy) –  1474 (w tym ok. 200 wcześniaków, co stanowi ok. 14% wszystkich urodzeń)
Uwaga! Średnia krajowa to 6% wcześniaków na wszystkie urodzenia

Ilość wcześniaków ze skrajnie niską masą urodzeniową (poniżej 1 kg), urodzonych przed 28 tygodniem ciąży:
2010 – 8
2015 – 12
2016 – 24
2017r.    30
2018 r. (za 9 miesięcy) – 17


Przeżywalność wcześniaków: (urodzonych poniżej lub w 28 tygodniu ciąży) :
2015 r. – 25% przeżyło
2016 r. – 50% przeżyło
2017 r.  – 60% przeżyło
2018 r. – za 9 miesięcy ok. 80% przeżyło

Ważne! Światowa literatura podaje, że średnia przeżywalność waha się od 25% do 60% w najlepszych ośrodkach neonatologicznych.

Warto wiedzieć
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze od wielu lat podejmuje w ramach pracy oddziałów neonatologicznego i położniczego cały zakres działań w zakresie promocji karmienia naturalnego i odżywiania wcześniaków oraz dzieci chorych. W wyniku tych działań szacunkowy odsetek dzieci, hospitalizowanych w oddziale neonatologicznym karmionych wyłącznie mlekiem matki wynosi ponad 90%. Ma to szczególnie pozytywny wpływ na przebieg leczenia u noworodków ze skrajnie niską masa ciała, urodzonych pomiędzy 23 a 28 tygodniem wieku płodowego.
Poradnictwo laktacyjne oraz edukacja zdrowotna koordynowane są w obu oddziałach przez dwie położne posiadające kwalifikacje Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego oraz neurologopedy.
Personel oddziałów nieustannie podnosi swoje kompetencje w dziedzinie laktacji. W roku 2017 został zorganizowany , w porozumieniu z Centrum Nauki o Laktacji, kurs „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”. Udział w szkoleniu wzięły pielęgniarki i położne z oddziałów położniczego i neonatologicznego.
Kliniczny Oddział Neonatologii stara się także systematycznie podnosić standard w zakresie warunków lokalowych i sprzętowych dla matek wcześniaków oraz dzieci chorych. W roku 2016 przygotowano specjalny pokój laktacyjny, dzięki któremu matki mogą odciągać pokarm w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Ponadto zakupiono nową lodówkę do pokarmów oraz kuchenkę mikrofalową do sterylizacji akcesoriów laktacyjnych. Na przestrzeni lat systematycznie zwiększano ilość i dostępność do laktatorów elektrycznych klasy szpitalnej.
W Szpitalu istnieje możliwość bezpłatnych konsultacji laktacyjnych i logopedycznych po wypisie dziecka ze szpitala. Odbywa się to w ramach Poradni Laktacyjnej oraz Poradni Patologii Noworodka.
Kliniczny Oddział Neonatologii co roku organizuje obchody Dnia Wcześniaka, podczas których świadczone są porady w zakresie karmienia naturalnego. W tym roku odbędzie się on 17 listopada.