Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 31 stycznia 2019

Będzie remont onkologii!

31 stycznia 2019 r.  Prezes Marek Działoszyński oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak podpisali umowę dzięki której możliwe będzie zmodernizowanie części budynku na skrzyżowaniu ul. Podgórnej i Waryńskiego. To tzw. budynek L, w którym mieszczą się m.in. oddziały onkologiczne. Z budżetu województwa nasz szpital otrzyma pomoc finansową w wysokości 3 mln 360 tys. zł .  W pierwszej kolejności remontu doczekają się poradnie oraz Dzienny Oddział Chemioterapii.

Oprócz Klinicznego Oddziału Onkologii oraz Dziennego Oddziału Chemioterapii w budynku „L” znajduje się także Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz Kliniczny Oddział Neonatologiczny. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, ponieważ zbudowany został w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie spełnia wymagań w zakresie funkcjonalności, co powoduje szereg utrudnień w procesie leczenia pacjentów oraz pracy lekarzy i personelu medycznego    

Szpital planuje kapitalny remont i modernizację (a także termomodernizację) całej bryły budynku. Ma to się jednak odbywać etapowo, z założeniem nieprzerwanej pracy wszystkich oddziałów i poradni.  Warto w tym miejscu przypomnieć, iż budynek „L” będzie w przyszłości przylegał do powstającego właśnie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, do którego przeniesione zostaną oddziały z budynku „L”  dedykowane dzieciom i ich mamom. Realizacja całego zadania pozwoli dostosować budynek do obowiązujących norm i przepisów budowlanych, a także zagospodarować opuszczone pomieszczenia, które powstaną w wyniku przeniesienia części oddziałów do CZMiDz.

W pierwszej kolejności, w 2019 roku, przeprowadzone zostaną roboty budowlane na parterze budynku „L”, gdzie znajduję się m.in.  Dzienny Oddział Chemioterapii i poradnie onkologiczne. Dzięki tym pracom poprawi się komfort pobytu pacjentów onkologicznych, a także pracy personelu medycznego.  Planowane jest tam m.in. stworzenie przestronnej poczekalni, zmodernizowanie sanitariatów, poszczególnych pomieszczeń medycznych, poszerzenie korytarzy oraz stworzenie  gabinetów, gdzie będą się odbywać tzw. konsylia (indywidulane spotkanie pacjenta z zespołem lekarzy w celu ustalenia planu leczenia). 

Już w 2018 r. szpital otrzymał na to zadanie dotację z budżetu woj. lubuskiego w wysokości 118 671,00 zł. W ramach tych środków zrealizowane zostały prace przygotowawcze i projektowe niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planowane na 2019 r. działania o wartości są ich kontynuacją.