Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 1 października 2020

Będzie nowy OIOM i miejsce do tzw. pretriażu pacjentów z COVID

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Prezes Marek Działoszyński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim dwie umowy na niezwykle ważne inwestycje w naszym szpitalu.  Dzięki wsparciu samorządu oraz środkom unijnym zbudujemy nowy, większy oddział intensywnej terapii oraz miejsce, gdzie przyjmowani będę i testowani pacjenci z podejrzeniem koronawirusa.

 – Dzisiaj mamy dobre informacje dla mieszkańców woj. lubuskiego – powiedziała na konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak, informując m.in. o dwóch umowach na sfinansowanie ważnych dla naszego szpitala inwestycji.

Pierwsza z nich to planowana budowa pomieszczeń do tzw. pretriażu osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przy Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych. Z budżetu woj. lubuskiego na ten cel przeznaczono 1,5 mln zł.

– Budowę tego kompleksu chcemy zrealizować, aby w okresie zimowym poprawić warunki pracy naszego personelu, który zajmuje się przyjmowaniem i triażowaniem pacjentów z podejrzeniem COVID-19  – podkreślił prezes Marek Działoszyński. – Obecnie personel tego oddziału pracuje w bardzo trudnych warunkach, od wiosny korzysta z namiotów. Ponieważ decyzją wojewody jesteśmy zobowiązani również do przyjmowania dzieci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, te warunki trzeba jak najszybciej poprawić.

– Druga inwestycja, która jest potrzebna szpitalowi jak tlen to budowa nowego OIOM-u – wyjaśnił prezes Marek Działoszyński. – Ten oddział, którym obecnie dysponujemy jest przestarzały i w infrastrukturze, która nie daje możliwości jakiejkolwiek poprawy. Dlatego oddział trzeba zbudować od nowa, wyposażyć i  zwiększyć ilość łóżek. Dzięki temu, że udało nam się zatrudnić wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, profesorów różnych dziedzin, przeprowadzane są w naszym szpitalu bardzo skomplikowane zabiegi. A to z kolei pociąga za sobą konieczność stworzenia nowych stanowisk intensywnej terapii, dobrze wyposażonych, na nowym oddziale. 

Już kilka tygodni temu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o realizacji w trybie pozakonkursowym projektu pn. Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o. o.

Projekt będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych

Całkowita wartość projektu wyniesie 26 575 362,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych  to kwota 21 639 751,93 zł , a z budżetu państwa  – 4 548 086,94 zł.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), a także zgodę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów na dofinansowanie środkami budżetu państwa w wysokości 4,5 mln zł.

W wyniku realizacji projektu rozbudowany i unowocześniony zostanie Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zostanie on w pełni dostosowany do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a zwiększenie liczby łóżek (z 10 do 17) poprawi możliwości i warunki leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia (Szpital ma jedyne w Lubuskiem centrum urazowe!)

W ramach tej inwestycji przeniesiony zostanie również  Kliniczny Oddział Okulistyki, co pozwoli na znaczną poprawę warunków lokalowych oddziału i okulistycznego bloku operacyjnego, tj. warunków pobytu i leczenia pacjentów (w tym zwiększenie liczby łóżek z 20 do 22) oraz pracy personelu. Ponadto ułatwiony zostanie dostęp do diagnostyki, gdyż Oddział będzie mieścił się w jednym budynku z zapleczem diagnostycznym (do tej pory Kliniczny Oddział Okulistyki znajdował się w odrębnym budynku). Poziom +2  został zarezerwowany dla Poradni Okulistycznej. Poziom +3 przewidziano Oddział Łóżkowy Okulistyki. Na poziomie +4 usytuowany zostanie Blok Operacyjny oraz salę 10-stanowiskową z niezbędnym zapleczem.

Szpital planuje ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj” w IV kwartale 2020 r. Pierwsze roboty budowlane przewidziane są w I kwartale 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to III kwartał 2023 r.