Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 18 października 2018

Będzie cieplej, oszczędniej i ekologicznie

Dziś, tj. 18 października 2018 r. Prezes Marek Działoszyński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim razem z Marszałek Elżbietą Anną Polak umowę o dofinansowanie ze środków unijnych termomodernizacji większości budynków naszego szpitala. Koszt całej inwestycji to ponad 50 mln zł, zaś dofinansowanie – prawie 39 mln zł. Prace ruszą wiosną przyszłego roku.

Inwestycja o pełniej nazwie „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Osi priorytetowej 3.2 „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Łączny koszt całego zadania oszacowano na kwotę 50 335 887,65 zł , dofinansowanie w ramach projektu wynosi 38 791 621,11 zł, zaś wkład własny szpitala to koszt 11 544 266,54 zł.

Realizację zaplanowano na  lata 2018-2022

Jaki jest główny cel termomodernizacji?  Przede wszystkim inwestycja pozwoli na zmniejszenie zużycia energii w szpitalu, co z kolei przyniesie spore oszczędności. Równie ważne jest to, że dzięki termomodernizacji poprawią się warunki pobytu dla pacjentów, a także pracy dla  personelu. Wymienione zostaną okna, drzwi, sieci, budynki zyskają nową elewację, oczywiście będą także ocieplone.

Prace będą dotyczyć niemal wszystkich szpitalnych budynków i potrwają do 2022 roku.