Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Ankieta ewaluacyjna do projektu

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej projektu Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i administracji / Onkologische Versorgung ohne Grenzen – Zusammenarbeit von Institutionen, Experten und Verwaltungen, którego Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. jest partnerem. Poniższa ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki stanowią cenną informację zwrotną oraz pozwolą na poprawę podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

  ANKIETA EWALUACYJNA

  1. Czy uważa Pan/Pani, że transgraniczny projekt Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i administracji ma pozytywny wpływ na opiekę onkologiczną w regionie?

  2. Czy uważa Pan/Pani, że udało się zminimalizować wzgl. wyrównać uwarunkowane położeniem przygranicznym strukturalne deficyty w leczeniu pacjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich i niemieckich lekarzy, instytucji i administracji?

  3. Czy uważa Pan/Pani, że wszystkie cele projektu „Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i administracji” zostały zrealizowane?

  4. W skali od 1 do 5, jak ocenia Pan/Pani powstałe w projekcie produkty (np. informatory onkologiczne dla pacjentów, transgraniczny system zarządzania jakością, raport z realizacji projektu dwujęzyczne strony internetowe itp.)?

  I. Czytelność i przejrzystość:

  II. Wyczerpująca ilość informacji:

  III. Jakość wykonania:

  5. Jak ocenia Pan/Pani funkcjonowanie grup ekspertów w poszczególnych jednostkach chorobowych (np. grupa dla raka płuca/piersi/prostaty)?

  6. Jak ocenia Pan/Pani wdrożony program wsparcia emocjonalnego i aktywizacji społecznej pacjentów onkologicznych (i ich rodzin)?

  7. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani współpracę instytucji administracji, specjalistów i obywateli tj. wdrożenie transgranicznego monitoringu systemów opieki onkologicznej ?

  8. Czy uważa Pan/Pani, że wyliczenia wskaźników określających liczbowo jakość leczenia w regionie przygranicznym i dostarczających odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych oraz propozycji ewentualnych usprawnień może pozytywnie wpłynąć na rozwój opieki onkologicznej w regionie w przyszłości?

  9. Czy ma Pan/Pani uwagi/sugestie dotyczące projektu, jeśli tak to jakie?

  10. W skali od 1 do 5, jak ocenia Pan/Pani opiekę onkologiczną w Województwie Lubuskim?

  11. Czy korzystał/a Pan/Pani lub osoba z Pana/Pani najbliższego otoczenia z usług opieki onkologicznej oferowanej w Województwie Lubuskim?

  12. Czy uważa Pan/Pani profilaktykę przeciwnowotworową za istotną w przeciwdziałaniu chorobom nowotworowym?

  13. Czy słyszał/a Pan/Pani o prowadzonych w Województwie Lubuskim programach profilaktyki?

  14. Jak ocenia Pan/Pani dostępność programów profilaktyki dla mieszkańców Województwa Lubuskiego np. kryteria kwalifikowalności?

  15. Czy uważa Pan/Pani, że ilość programów profilaktyki w województwie jest satysfakcjonująca?

  16. Czy korzystał Pan/Pani z badań w ramach któregoś z programów profilaktyki?