Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 15 marca 2022

Ankieta dla pacjentów i medyków “Humanizacja procesu leczenia…”

Otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie „Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przez i w czasie pandemii COVID-19” kierowanym przez prof. Zbigniewa Izdebskiego.

Ankieta skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, innych pracowników medycznych, ale również pacjentów. Informacje przekazane w ankiecie będą anonimowe i poufne

Ankietę można znaleźć na tej stronie: https://humanizacja.pl/

Zachęcamy do jej wypełnienia!