Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 14 maja 2020

18 maja ruszamy z domową rehabilitacją

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Po dwóch miesiącach przerwy Zakład Rehabilitacji naszego szpitala wznawia rehabilitację domową. W pierwszej kolejności ustalone zostały terminy rozpoczęcia rehabilitacji z tymi pacjentami, którzy w marcu mieli przerwaną rehabilitację lub byli na początku listy oczekujących.UWAGA! Z każdym z pacjentów, którzy wcześniej zostali wpisani do kolejki na tę formę rehabilitacji, tydzień przed terminem pierwszej wizyty domowej pracownik naszego szpitala skontaktuje się telefonicznie i przeprowadzi wstępną ankietę kwalifikacyjną.  Ankieta zawiera dane pacjenta oraz pytania o:

 • kontakt z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniem COVID-19;
 • przebywanie na kwarantannie lub mieszkanie z osobą będącą na kwarantannie;
 • występowanie takich objawów, jak gorączka, kaszel, duszności, ból gardła, katar.

WAŻNE!

Wszystkie wcześniej wystawione skierowania zachowują ważności. 

Osoby z „nowymi” skierowaniami na rehabilitację w warunkach domowych, które nie były wcześniej wpisane na listę oczekujących proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z Zakładem Rehabilitacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 pod numerem tel. 68 329 65 43.

KTO WYSTAWIA SKIEROWANIE?

Skierowanie na rehabilitację domową może być wystawione przez lekarza podstawowe opieki zdrowotnej (rodzinnego) lub innego lekarza przyjmującego w ramach umowy z NFZ, a konkretnie specjalistę w dziedzinie:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji, rehabilitacji medycznej
 • reumatologii
 • neurologii
 • neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii
 • chirurgii lub chirurgii ogólnej
 • chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOMOWEJ REHABILITACJI?

Wyłącznie pacjenci z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanych:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej “skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
 • osoby w stanie wegetatywnym lub apalicznym.