Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Data publikacji: 7 kwietnia 2021

Zasady funkcjonowania Szpitala Tymczasowego oraz oddziałów covidowych

KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

Jest to jedyny taki oddział w województwie lubuskim. To tutaj hospitalizowany był w marcu 2020 r. tzw. pacjent zero, czyli pierwszy polski pacjent z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Obecnie oddział dysponuje 42 łóżkami dedykowanymi wyłącznie pacjentom covidowym, w tym 41 to łóżka obserwacyjno-zakaźne, 1 – respiratorowe. Pracuje w nim 8 lekarzy, w tym 7 specjalistów chorób zakaźnych i 1 osoba w trakcie specjalizacji.

Kontakt dla rodzin pacjentów:

Bardzo prosimy o wytypowanie jednej osoby z rodziny do kontaktów w personelem medycznym.

W aktualnej sytuacji epidemicznej i przy pełnym obłożeniu oddziału oraz niewielkiej liczbie personelu medycznego, nie ma możliwości udzielania informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Lekarz dyżurny udziela informacji w godz. 16.00-19.00 pod numerem tel. 603 573 588.

Ze względu na obciążenie pracą personelu, kontakt może być utrudniony, za co z góry przepraszamy.   

Przekazywanie paczek:

Bez ograniczeń, należy skorzystać z dzwonka przy głównych drzwiach i poczekać, aż zejdzie ktoś z personelu.

ODDZIAŁ COVIDOWY W BUDYNKU U

Oddział powstał w marcu 2021 r. na bazie Klinicznych Oddziałów: Chorób Płuc, Chirurgii Klatki Piersiowej i Radioterapii. Dysponuje 61 łóżkami obserwacyjno-zakaźnymi na trzech piętrach. Kadrę medyczną stanowi przede wszystkim personel pulmonologii oraz torakochirurgii.

Kontakt dla rodzin pacjentów:

Bardzo prosimy o wytypowanie jednej osoby z rodziny do kontaktów w personelem medycznym.

W aktualnej sytuacji epidemicznej i przy dużym obłożeniu oddziału oraz niewielkiej liczbie personelu medycznego, nie ma możliwości udzielania informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Lekarz dyżurny udziela informacji po godz. 13.00 pod numerem telefonu: 68 32 86 453 oraz 536 945 270 i 534 511 806.  Ze względu na obciążenie pracą personelu, kontakt może być utrudniony, za co z góry przepraszamy. 

Przekazywanie paczek:

Za pośrednictwem dyżurnego żołnierza w dni robocze w godzinach 11.00-13.00.

SZPITAL TYMCZASOWY

Mieści się w budynku przyszłego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (CZMiD). W strukturze Oddziału Szpitala Tymczasowego wydzielono trzy części:

 • IZBĘ PRZYJĘĆ – Punkt Przyjęć Pacjentów z COVID-19 – na którą trafiają pacjenci w pierwszej kolejności w celu wstępnej diagnostyki i potwierdzenia konieczności przyjęcia do szpitala.
 • PODODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY dla pacjentów z COVID-19 – na którym znajdują się pacjenci w stanie stabilnym potrzebujący jednak stałego nadzoru medycznego i leczenia.
 • PODODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII dla pacjentów z COVID-19 – pacjenci w stanie ciężkim, którzy wymagają intensywnej terapii i leczenia za pomocą respiratorów lub intensywnej tlenoterapii.

Informacje dla placówek medycznych

Zasady przyjęcia i pobytu pacjentów w Szpitalu Tymczasowym:

 1. Przyjmowani będą wyłącznie pacjenci z potwierdzonym zakażeniem Sars Cov-2 posiadający skierowanie do szpitala.
 2. Przyjmowani będą pacjenci wymagający wspomagania oddechowego także z wielochorobowością, pod warunkiem ustalonego rozpoznania i wdrożonego leczenia (Szpital Tymczasowy nie ma możliwości pełnej diagnostyki schorzeń towarzyszących oraz zaopatrzenia specjalistycznego zabiegowego).
 3. Szpital Tymczasowy nie posiada SOR i nie przyjmuje pacjentów z podejrzeniem Covid- 19 oraz wymagających diagnostyki innych schorzeń.
 4. Nie będą przyjmowani pacjenci, których stan pozwala na leczenie w analogicznych oddziałach covidowych w pobliżu miejsca zamieszkania!!!
 5. Szpital Tymczasowy nie przyjmuje pacjentów:
 • a) z aktywną, niekontrolowaną, przewlekłą chorobą psychiczną i psychozą.
 • b) w stanie upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami,
 • c) z zaawansowanymi zespołami otępiennymi,
 • d) z współistniejącymi chorobami zakaźnymi i patogenami alarmowymi,
 • e) z nabytymi i wrodzonymi zespołami obniżonej odporności.

Jeśli chcecie Państwo kierować pacjentów do naszej jednostki, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny pod numerem +48 883 112 023.

Informacje dla rodzin pacjentów

W trosce o bezpieczeństwo, możliwość kontaktu z bliskimi jest w obecnych warunkach ograniczona. W celu zapewnienia stałego kontaktu z bliskimi dozwolone jest posiadanie przez pacjenta telefonu komórkowego, o ile stan neurologiczny i psychiczny pacjenta będzie na to pozwalał.

Informujemy, że ze względu na duże obciążenie pracą, nie będą odbierane połączenia telefoniczne od rodzin pacjentów. Aby umożliwić kontakt rodziny z personelem medycznym, wprowadzona została  zasada polegającą na tym, że wyznaczony lekarz łączy się telefonicznie z rodziną pacjenta w godzinach popołudniowo-wieczornych na jeden numer telefonu podany przez pacjenta w chwili przyjęcia. Do uzyskania informacji rodzina powinna wyznaczyć jedną osobę – decyzję, kto to będzie, podejmuje w pierwszej kolejności pacjent.

Prosimy o przestrzeganie tej zasady, ponieważ w aktualnej sytuacji epidemicznej i przy pełnym obłożeniu szpitala oraz niewielkiej liczbie personelu medycznego, nie jesteśmy w stanie informować wszystkich zainteresowanych osób. Umożliwi to także uniknięcie chaosu informacyjnego.

Prosimy rodziny naszych pacjentów o współpracę oraz wytypowanie tych członków rodziny, którzy czują się przygotowani emocjonalnie i intelektualnie, do pełnienia funkcji odbierania i przekazywania informacji.

W obecnej sytuacji epidemicznej, w związku z ogromną liczbą zakażeń i ogromnym obciążeniem pracą personelu Szpitala Tymczasowego, nie ma możliwości bezpośrednich kontaktów osobistych w postaci wizyt w poszczególnych oddziałach Szpitala Tymczasowego. Jeżeli dojdzie do zmniejszenia liczby zakażeń i odciążenia szpitala, taka możliwość zostanie przywrócona.

Przekazywanie paczek

Istnieje możliwość dostarczania pacjentom paczek zawierających najpotrzebniejsze rzeczy. Prosimy o przekazywanie ich do Izby Przyjęć Szpitala Tymczasowego. Paczki muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem pacjenta. Przedmioty osobiste pacjentów, które nie będą potrzebne, prosimy odbierać z Izby Przyjęć, a te, które muszą zostać w depozycie szpitalnym, będą przechowywane w bezpiecznym miejscu. Na Państwa prośbę będzie możliwość ich odbioru (przypominamy jednak, że przedmioty te mogą być źródłem dalszego zakażenia).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to czas wyjątkowo trudny i niepewny dla pacjentów oraz ich bliskich. Nie pozostajemy na to obojętni. Do Państwa dyspozycji wyznaczyliśmy zespół psychologów, do których będziecie Państwo mogli zadzwonić, podzielić się swoimi obawami i uzyskać pomoc (tel. 883 112 380).

Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i współpracę.