Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 26 czerwca 2024

Zarząd szpitala z absolutorium. Podsumowujemy 2023 r.

26.06.2024 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podsumowujące miniony rok obrotowy naszej Spółki, czyli Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Wspólnika – Uniwersytet Zielonogórski – reprezentował Rektor Prof. Wojciech Strzyżewski, drugiego Wspólnika tj. Województwo Lubuskie reprezentował Wicemarszałek Sebastian Ciemnoczołowski.

Informujemy, iż Zarząd szpitala w osobach:

 • dr Marek Działoszyński – Prezes
 • Jarosław Sieracki – Wiceprezes ds. Finansowych

oraz członkowie (byli i obecni) Rady Nadzorczej w osobach:

 • prof. Magdalena Graczyk – Przewodnicząca
 • Katarzyna Łasińska – Wiceprzewodnicząca
 • Tomasz Wróblewski – Sekretarz
 • Monika Duchoń – Jesiołowska – Członek
 • Witold Pahl – Członek

Otrzymali od Wspólników absolutorium z wykonywanych obowiązków w minionym roku. Serdecznie  gratulujemy!

PODSUMOWANIE 2023 roku

STATYSTYKA MEDYCZNA:

 • Szpital w roku 2023 udzielił  63 321  hospitalizacji, tj. o 4 605  więcej, niż w 2022 r.
 • Poradnie specjalistyczne udzieliły 144 127  porad, tj. o 11 048  więcej, niż w 2022 r.
 • Na Centralnym Bloku Operacyjnym wykonano  14 217  zabiegów, tj. o 1 811 więcej, niż w 2022 roku.
 • Odebrano 1 466  porodów, tj. więcej  o 120 niż w 2022 roku. Urodziło się 1 491 dzieci żywych, a 5 martwo urodzonych.

ZATRUDNIENIE:

 • 2022: 1552 osób
 • 2023: 1644 osób

W 2023 r. stopień naukowy doktora nauk medycznych posiadało 71 osób zatrudnionych w szpitalu, natomiast tytuł profesora: 13.

W 2023 r. tytuł profesora otrzymali: Marcin Zaniew, Emilian Snarski oraz Paweł Golusiński.

W Szpitalu Uniwersyteckim pracuje obecnie:

 • 56 lekarzy ze stopniem  doktora nauk
 • 5 lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 13 lekarzy z tytułem profesora nauk medycznych

FINANSE:

ZYSK NETTO SPÓŁKI: 573.252,13 zł

INWESTYCJE

Lp.Nazwa zadaniaPLAN NA 2023
Całkowity koszt inwestycjiŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Środki własneŚrodki z budżetu województwaŚrodki zewnętrzne
1Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z.o.o.351 673,6111 834,420,00339 839,19
2Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.39 129 969,83300 461,781 107 045,0537 722 463,00
3Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.5 628 029,0040 530,471 220 936,004 366 562,53
4Rozbudowa i doposażenie Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.3 950 348,67263 996,673 686 352,000,00
5Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. – Dostępność Plus dla Zdrowia1 784 043,040,000,001 784 043,04
6Zakup akceleratora dla Zakładu Radioterapii1 901 580,006 277,491 895 302,510,00
7Zakup środków trwałych niskocennych507 652,70507 652,700,000,00
8Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala568 245,19568 245,190,000,00
9Utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią Scyntygrafii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.6 027,006 027,000,000,00
10Modernizacja budynku L – etap IV (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.104 385,51781,0190 874,0012 730,50
11Utworzenie zintegrowanego ośrodka diagnostyki15 070,0015 070,000,000,00
12Budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o. o.16 300,0016 300,000,000,00
13Zakup licencji RadiAnt – DICOM Viewer12 816,000,000,0012 816,00
14Zakup systemu kolejkowego34 661,000,000,0034 661,00
15Zakup środków trawłych Projekt Pro70 026,520,000,0070 026,52
16Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r. w  ramach programu  Narodowy Program Transplantacyjny499 154,921 909,760,00497 245,16
17Zakup 2 szt. aparatów USG  dla Zakładu Radiologii Klinicznej i Zespołu Poradni Ginekologiczno-Położniczych oraz echokardiografu, systemu holterowskiego i bieżni dla nowo tworzonego Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej1 743 297,2010 808,451 732 488,750,00
18Zakup toru wizyjnego 4K wraz z oprzyrządowaniem dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego1 003 913,476 927,01996 986,460,00
19Podniesienie poziomu bezpieczeństwa    
20Zakup pompy do kontrapulsacji dla Klinicznego Oddziału Karidologii192 240,001 922,40190 317,600,00
21Zakup specjalistycznego robota operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem14 509 262,453 309 262,4511 200 000,000,00
22Zakup monitorów funkcji życiowych wraz z systemem identyfikacji pacjenta1 699 998,0010 539,991 689 458,010,00
23Zakup systemu RFID oraz systemu urządzeń do automatycznego zarządzania obiegiem odzieży szpitalnej1 054 990,006 541,001 048 449,000,00
24Zakup systemu digitalizacji dokumentacji medycznej pacjenta999 744,006 199,00993 545,000,00
25Zakup systemu kolejkowego dla Poradni przyszpitalnych420 882,632 609,63418 273,000,00
26Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Banku Mleka Kobiecego48 302,10302,1048 000,000,00
27Zakup narzędzi chirurgicznych dla Centralnego Bloku Operacyjnego1 005 897,436 236,57999 660,860,00
28Zakup aparatu USG dla Centrum Diagnostyki Chorób Sutka, stołu operacyjnego dla Centralnego Bloku Operacyjnego oraz licencji na oprogramowanie dla systemów serwerowych Szpitala1 156 684,6610 410,171 146 274,490,00
29Adaptacja pomieszczeń w budynku E na potrzeby administracji Szpitala43 050,00267,0042 783,000,00
30Zakup modułu „Pulpity Medyczne”139 999,83869,83139 130,000,00
31Zakup narzędzi chirurgicznych dla bloków operacyjnych Szpitala36 615,00230,0036 385,000,00
32Doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych195 000,010,010,00195 000,00
33Rozbudowa szpitalnego systemu elektronicznej kontroli dostępu dla pracowników Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o. o.12 730,500,000,0012 730,50
Razem:78 842 590,275 112 212,1028 682 260,7345 048 117,44

ZAKOŃCZONE NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

OIOM/ OKULISTYKA

 • Oddany do użytku we wrześniu 2023 r. po 19 miesiącach od rozpoczęcia prac.
 • 5 kondygnacji użytkowych.
 • Całkowita wartość projektu 45,3 mln zł.  – głównie UE 38 mln zł, budżet państwa
  – 4,5 mln, budżet woj. – 2,4 mln zł
 • OIOM to m.in.zwiększenie liczby łóżek z 10 do 17
 • Okulistyka to m.in. zwiększenie liczby łóżek z 20 do 22, wydzielenie łóżek pediatrycznych, zwiększeniem liczby sal operacyjnych.

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

 • Oddana do użytku w październiku 2023 r. po niespełna roku przebudowy. Potrzeba jej rozbudowy wynikała z tego, że na terenie szpitala rozpoczęło funkcjonowanie CZMiD z nowym blokiem operacyjnym i salami cięć cesarskich, a także zabiegi na kolejnym nowym bloku operacyjnym (dwie sale) w budynku OIOM i okulistyki.
 • W związku z inwestycjami ostatnich lat, liczba miejsc na blokach operacyjnych wzrosła dwukrotnie, a tym samym znacznie zwiększyła się potrzeba sterylizowania narzędzi.
 • Łączna kwota inwestycji – 4,1 mln zł, w tym:
 • 3,9 mln zł – dofinansowane z budżetu województwa
 • 264 tys. zł – wkład własny szpitala

OTWARCIE POMIESZCZEŃ DZIENNEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

 • Wyposażenie dzięki dotacji firmy expondo: 10 tys. zł.

URUCHOMIENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI CHORÓB SUTKA

 • 1,6 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu województwa.

TRWAJĄCE INWESTYCJE

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 • Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2023 r. , zakończenie zaplanowano na jesień 2024
 • Całość inwestycji: 47,2 mln zł
 • Polski Ład: 30 mln zł (dofinansowanie pozyskane przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego)
 • Ponad 400 miejsc parkingowych – możliwość ładowania samochodów elektrycznych
 • Kanalizacja deszczowa i sanitarna – rozwiązanie problemu zalewania terenu szpitala
 • Drogi, chodniki, zjazdy
 • Tężnia solankowa (na terenie zielonym za portiernią)
 • Zagospodarowanie terenów zielonych, m.in. ogródek zielarski przy Medyku
 • Boisko do gry w Boule
 • Place sensoryczne przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
 • Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny z siłownią zewnętrzną dla pacjentów oddz. rehabilitacji
 • Oświetlenie
 • Iluminacja głównych budynków

ROBOT DA VINCI

 • W listopadzie 2023 r. podpisaliśmy umowę z firmą Synektik SA. W jej ramach realizowane są szkolenia specjalistyczne dla zespołów medycznych, w skład których wchodzą operator-chirurg, asystent, anestezjolog oraz szkolenia dla pracowników sterylizacji.
 • Pierwsze operacje z udziałem robota przeprowadzili już urolodzy i chirurdzy, szykują się i szkolą ginekolodzy.
 • Wartość zakupu: 14,5 mln zł, z czego 11,2 mln zł dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego.

„Adaptacja pomieszczeń w budynku E na potrzeby administracji Szpitala”.

 • Komórki administracyjne szpitala obecnie usytuowane są w wynajmowanych pomieszczeniach poza terenem Szpitala. Z uwagi na planowane w 2024 r. przenosiny administracji Szpitala do budynku E,  zajmowanego dotychczas przez Kliniczny Oddział Okulistyki i Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii, konieczne jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku na potrzeby administracji.
 • Całkowita wartość zadania wynosi 2 472 588,38 zł w tym:
 • 2 457 217,00 zł – dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego
 • 15 371,38 zł – środki własne Szpitala.

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Otolaryngologii

 • Pomieszczenia po oddziale wewnętrznym, który w kwietniu przeniósł się na miejsce pediatrii.
 • Wartość zadania – 1 206 900,00 zł . Zakończenie gruntownego remontu przewidziane jest na koniec lipca.

Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.

 • Prace zakładają przebudowę istniejącego układu SOR (co pozwoli na zwiększenie liczby stanowisk – łóżek dla pacjentów) oraz modernizację pomieszczeń przyległych do SOR na potrzeby obszaru przyjęć i segregacji, triażu pacjentów, gabinetów zabiegowych. Inwestycja zakłada również wymianę wyeksploatowanego sprzętu w tym m.in. tomografu komputerowego.

W PLANACH

LUBUSKIE UNIWERSYTECKIE CENTRUM ONKOLOGII

 • W połowie października 2023 r. Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs.
 • Nasz szpital znalazł się wśród 19 placówek, których wniosek w konkursie został rozpatrzony pozytywnie. Dotacja ma wynosić 243 mln zł.

W nowym budynku znajdą się:

 • Kliniczny Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii
 • Apteka Szpitalna
 • Zespół Transportu Medycznego

Czerwiec 2024

 • Konkurs na koncepcję architektoniczną zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział ZG
 • Program inwestycyjny na budowę LUCO zyskał akceptację MZ i przekazany do podpisu premiera

„Utworzenie zintegrowanego ośrodka diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze
sp. z o. o.” – BUDYNEK „L”

 • W związku z  przeniesieniem Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Klinicznego Oddziału Neonatologii do CZMiD zwolniły się pomieszczenia, które Szpital po remoncie chciałby przekazać na potrzeby takich dziedzin medycyny jak: ginekologia onkologiczna, onkologia kliniczna, hematologia, urologia i medycyna nuklearna (pracownia scyntygrafii).
 • Szacunkowy koszt modernizacji całego budynku „L” to ok. 90 mln zł. Obecnie trwają starania o pozyskanie środków na realizacje tego zadania. Jedną z opcji jest aplikowanie do  Krajowego Planu Odbudowy.
 • Co ważne, Spółka jest w posiadaniu projektu budowlanego na przebudowę budynku, pozwolenia na budowę oraz programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę budynku „L” pod potrzeby Klinicznego Oddziału Hematologii.