Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 22 lutego 2021

Stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych

Szpital Uniwersytecki
imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
poszukuje kandydata na stanowisko
w Dziale Zamówień Publicznych 

Wymagania kwalifikacyjne:

1.  wykształcenie wyższe,
2.  min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji,
3. znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4.  znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu MS Office,
5.  sumienność i samodzielność w działaniu,
6.  umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

1.  doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych,
2.  odbyte szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
3.  znajomość ustawy Kodeks Cywilny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,
2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbyte szkolenia.

Termin składania dokumentów:

10 marca 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zyty 26
mail: np.a@szpital.zgora.pl
z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Zamówień Publicznych

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 683296219