Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 16 sierpnia 2019

Stanowisko konserwatora (Elektryk)

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje kandydata na stanowisko Konserwatora (Elektryk)
w Dziale Eksploatacji

Wymagania kwalifikacyjne:

  1. wykształcenie średnie/zawodowe o profilu elektryk/elektromonter/elektronik/automatyk/elektromechanik/elektrotechnik
  2. aktualne uprawnienia gr.1 do 1kV SEP lub równoważne
  3. rzetelność i samodzielność w działaniu,
  4. komunikatywność,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. odporność na stres.

Mile widziane:

  1. uprawnienia pomiarowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys i list motywacyjny,
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 30 sierpnia 2019 r.
Miejsce składania dokumentów:  Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26
z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Eksploatacji

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296557.