Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 15 listopada 2019

Specjalistę do Działu Inwestycji i Remontów

Szpital Uniwersytecki  imienia  Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zatrudni                                                                                   
Specjalistę do  Działu Inwestycji i Remontów
umowa o pracę  na zastępstwo

Wymagania  związane ze stanowiskiem:1.  Wykształcenie wyższe  techniczne o specjalności energetyka, elektrotechnika lub pokrewne,
2. Mile widziane:
     – uprawnienia do projektowania
     – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
     – znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych,
     – znajomość języka obcego
3. Znajomość procesu inwestycyjnego związanego z przygotowaniem i realizacją robót budowlanych
4. Dobra znajomość pakietu MS Office

wymagania dodatkowe:      
–   umiejętność pracy w zespole,
–   odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
–   dokładność i samodzielność,
–   zdolność analitycznego myślenia,
wymagane dokumenty:
–   życiorys i list motywacyjny,
–   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
–   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania dokumentów: 22.11.2019r. 

Miejsce składania dokumentów: 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem:  
zatrudnienie w Dziale Inwestycji i Remontów lub drogą mailową na adres np@szpital.zgora.pl za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego,
są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok.114(budynek administracji) przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.