Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 13 sierpnia 2020

Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  poszukuje kandydata na stanowisko

w Dziale Zamówień Publicznych 

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji,
 3. znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 4. znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu MS Office,
 5. sumienność i samodzielność w działaniu,
 6. umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 1. doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych,
 2. odbyte szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 3. znajomość ustawy Kodeks Cywilny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbyte szkolenia.

Termin składania dokumentów: 04.09.2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26

mail: np.a@szpital.zgora.pl

z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Zamówień Publicznych

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 32 96 219