Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 29 stycznia 2020

Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent w Magazynie Centralnym
Działu Administracyjno-Gospodarczego

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie średnie,  
 2. znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu MS Office,
 3. rzetelność i samodzielność w działaniu,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. odporność na stres. 

wymagania dodatkowe:                             

 • doświadczenie w pracy:
  –  administracji publicznej,   
   –  zaopatrzeniu medycznym

wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 Termin składania dokumentów: 07. 02. 2020r. 

Miejsce składania dokumentów:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Administracyjno-Gospodarczym lub drogą mailową na adres np@szpital.zgora.pl za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok.114(budynek administracji) przed upływem tego terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219 lub 508258320