Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 9 stycznia 2020

Pracownik w Dziale Zamówień Publicznych

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje kandydata na zastępstwo pracownika na stanowisko

w Dziale Zamówień Publicznych

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 3. znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu MS Office,
 4. sumienność i samodzielność w działaniu,
 5. komunikatywność,
 6. umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 1. doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych,
 2. odbyte szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 3. znajomość ustawy Kodeks Cywilny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbyte szkolenia.

Termin składania dokumentów: 24 stycznia 2019 r.
Miejsce składania dokumentów:
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zyty 26
z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Zamówień Publicznych

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.