Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Program pilotażowy „Dieta Mamy”

Drogie Pacjentki!

Nasz szpital przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, a szczegółowe informacje dotyczące Programu zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym -Dieta Mamy”.

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym na oddziałach szpitalnych oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji.

Do Programu włączane są tylko pacjentki korzystające z diety podstawowej i nie ponoszą przy tym żadnych kosztów związanych z realizacją Programu. Od pacjentki wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w programie. Podczas pobytu w naszym szpitalu pacjentki mogą korzystać z porad dietetyka. Dietetyk szpitalny pełni dyżur we wtorki i czwartki w godz. 11.00-14.00 pod numerem telefonu 68 329 65 41.

Pacjentki mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych i negatywnych dotyczących posiłków dietetykowi lub za pośrednictwem strony internetowej szpitala (dietamamy@szpital.zgora.pl). Dodatkowo drogą elektroniczną pacjentki mogą kierować pytania do dietetyka również w okresie minimum 2 miesięcy po porodzie (należy pamiętać, aby w treści maila podać numer księgi głównej – numer ten widnieje na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego).

W trakcie pobytu pacjentki otrzymają ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta wraz z uwagami jest przekazywana dietetykowi.

Dodatkowe informacje na temat prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl.
Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych porad dietetycznych on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl

Plik do pobrania: