Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Organy Spółki

Zarząd

  • Marek Działoszyński – Prezes
  • Jarosław Sieracki  – Wiceprezes ds. finansowych

Rada Nadzorcza

  • Magdalena Graczyk – Przewodnicząca
  • Katarzyna Łasińska – Wiceprzewodnicząca
  • Ewa Karasińska – Sekretarz
  • Monika Duchoń-Jesiołowska – członek Rady
  • Witold Pahl – członek Rady

Wspólnicy Spółki

  • Województwo Lubuskie – 50 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł
  • Uniwersytet Zielonogórski – 53 udziały o łącznej wartości 5300,00 zł