Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 13 czerwca 2024

Konkurs architektoniczny “Budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego sp. z o.o. w Zielonej Górze wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii”

Przedmiotem usługi jest w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wybranej pracy konkursowej. Przedmiot i zakres usługi zostały wstępnie opisane w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu). Przedmiot usługi w szczególności będzie polegał na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i wynikającym z przedstawionej koncepcji konkursowej, pozyskanie i opracowanie materiałów przedprojektowych (m.in. mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej), projekt wnętrz oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji.

Identyfikator procedury: 0417056d-3a87-4ffb-82c5-83996ed39cc5

Wewnętrzny identyfikator: Konkurs SARP nr 1057

Rodzaj procedury: Otwarta

Główne aspekty procedury: Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Publikacja o konkursie mieści się pod linkiem: https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/343381-2024

Wszystkie dokumenty związane z zakresem konkursu dla zainteresowanych mieszą się będą pod linkiem: https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-luco-zielonagora