Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 8 marca 2021

Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. zatrudni w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych

wymagania związane ze stanowiskiem:

  1. minimum 3-letni staż w zawodzie,
  2. wykształcenie wyższe oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  3. tytuł specjalisty w zakresie mikrobiologia medyczna

wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys i list motywacyjny,
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2021r.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Oferty proszę składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi tutejszego Szpitala, ul. Zyty 26. lub 0683296218, 0683296220 – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi