Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 4 marca 2021

Fizjoterapeuta w szpitalu tymczasowym

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o.
zatrudni
w SZPITALU  TYMCZASOWYM
na stanowisko
FIZJOTERAPEUTA
wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Oferty proszę składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi tutejszego Szpitala, ul. Zyty 26. lub 0683296218, 0683296220 – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi