(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pełna nazwa przedmiotu zamówienia brzmi:

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.  realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT”, umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

 

Wykonanie zamówienia będzie przebiegało w 2 etapach:

Etap I – sporządzenie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę -do dnia 30.11.2017 r.

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową - do dnia 30.10.2020 r.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 11/07/2017

 

Szczegóły przetargu nieograniczonego można znaleźć w  BIP – kliknij