(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Szpital Uniwersytecki

imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

poszukuje kandydata na stanowisko referenta

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1.  wykształcenie co najmniej średnie,
2.  znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu MS Office,
3.  rzetelność i samodzielność w działaniu,
4.  komunikatywność,
5.  umiejętność pracy w zespole,
6.  odporność na stres.

Mile widziane:

1.  doświadczenie w:
· administracji publicznej,
· zaopatrzeniu medycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,
2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania dokumentów:
20 lutego 2019 r.
Miejsce składania dokumentów:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zyty 26
z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.