(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Szpital Uniwersytecki

imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty

w Dziale Zamówień Publicznych  

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1.  wykształcenie wyższe,  

2.  min 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych,

3.  znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

4.  znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu MS Office,

5.  sumienność i samodzielność w działaniu,

6.  umiejętność pracy w zespole 

 

wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,

2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

     rekrutacji,

3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Termin składania dokumentów:

15 listopada 2018r.

Miejsce składania dokumentów:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zyty 26

z dopiskiem: zatrudnienie Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek

administracji).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.