(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Szpital Uniwersytecki  imieniaKarola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zatrudni Kierownika Działu
Zamówień Publicznych

 

 

Wymagania  związane ze stanowiskiem:

-   wykształcenie wyższe  magisterskie o specjalności prawniczej, ekonomicznej  lub

    inżynieryjnej,

-   minimum 4 lata pracy związanej z przeprowadzaniem zamówień publicznych,

    w szczególności zamówień na roboty budowlane,

-   minimum 1 rok pracy na stanowisku kierowniczym,

-   bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami

    wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby

    Odwoławczej,

-   znajomość procesu inwestycyjnego związanego z przygotowaniem i realizacją robót  

    budowlanych

 

wymagania dodatkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-   umiejętność koordynowania i organizowania pracy w zespole,

-   odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

-   umiejętność podejmowania decyzji,

-   dokładność i samodzielność,

-   umiejętność pracy pod presją czasu,

-   zdolność analitycznego myślenia,

-   odporność na stres.  

 

wymagane dokumenty:

-   życiorys i list motywacyjny,

-   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

    rekrutacji,

-   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Termin składania dokumentów: 15.11.2018r. 

Miejsce składania dokumentów: 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z dopiskiem:  
zatrudnienie w Dziale Zamówień Publicznych lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za złożenie oferty w terminie uważa się datę wpływu oferty do Szpitala.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3296219.