(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Hematologii - Budynek B , Piętro 1 Tel. 68 3296 371


Wejście do budynku


Kliniczny Odział Hematologii

Kliniczny Oddział Hematologii prowadzi:

  • kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów wymagających hospitalizacji i leczenia chorób hematologicznych,
  • nadzorowanie leczenia poszpitalnego i udzielanie porad lekarskich ambulatoryjnych przez Poradnię Hematologiczną,

W skład Kliniczny Oddziału Hematologii wchodzą:

  • Kliniczny Oddział Hematologii,
  • Pracownia Hematologiczna,
  • Poradnia Hematologiczna dla dorosłych - przyszpitalna.

Na oddziale zatrudnionych jest sześcioro lekarzy, w tym specjalista chorób wewnętrznych i hematologii - Alina Świderska, pełniąca obowiązki ordynatora, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii Krzysztof Mysliwiec oraz konsultant Oddziału, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii - dr n. med. Renata Kroll, doświadczony pracownik naukowy Kliniki Hematologii UM w Poznaniu.

Troje lekarzy, Irena Blewońska, Marta Mironiuk-Matujzo oraz Marcin Myszkowski, to interniści w trakcie specjalizacji z zakresu hematologii.

W Poradni Hematologicznej pracują: Anna Straburzyńska - lekarz chorób wewnętrznych Irena Blewońska, Marta Mironiuk-Matujzo, Marcin Myszkowski oraz Krzysztof Myśliwiec.

Dzięki programowi Ministerstwa Zdrowia, dostosowującemu diagnostykę i leczenie białaczek w Polsce do zaleceń Unii Europejskiej, Oddział został wyposażony m.in. w mikroskop optyczny z systemem archiwizacji i przesyłania obrazów oraz dobrej jakości pompy infuzyjne.

Oddział współpracuje z Kliniką Hematologii w Poznaniu i we Wrocławiu.

Kontakt:
Ordynator Oddziału: lek. Alina Świderska - tel. 68 3296378
Lekarze - tel. 68 32 96 372
Pielęgniarki - tel. 68 32 96 373