(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

1.  Wysokość opłaty  za  udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 

1) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,72 zł brutto w  tym: 23 % podatku VAT

2) jedna strona kopii dokumentacji medycznej albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,34 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,94 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT

 

2. Opłaty dodatkowe:

 19,72 zł brutto w tym 23 % podatku VAT - za wydawanie zaświadczeń na potrzeby instytucji ubezpieczeniowych dot. okresu pobytu pacjenta w Szpitalu, itp.

2)  30,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT - za wydanie zaświadczenia o niemożności stawienia się uczestnika postępowania karnego na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.

Osoba, której wydawane jest zaświadczenie obciążona jest ponadto kosztami świadczeń zdrowotnych, które zostały jej udzielone - określonych w cenniku komercyjnym,

3) Uprawnione podmioty pokrywają dodatkowo koszty przesyłki (do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wys.23%), jeżeli żądane dokumenty nie są odbierane osobiście lub przez upoważnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o dokumentację.odt)wniosek o dokumentację.odt[ ]15 kB