(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Oddziały prowadzą działalność w zakresie diagnostyki i leczenia udarów mózgu , diagnostyki i leczenia schorzeń układu nerwowego. Oddziały liczą 29 łóżek zlokalizowanych w wyremontowanych i zmodernizowanych salach. Z tego 9 łóżek przeznaczonych jest dla pacjentów neurologicznych i 20 dla udarowych. Oddział Udarowy wyposażony jest w system wizyjnego nadzoru i kardiomonitoringu pacjentów. Oddziały posiadają nowoczesną pracownię elektroencefalograficzną z możliwością rejestracji video , oraz nowoczesny aparat Dopplerowski Duplex pozwalający na precyzyjną diagnostykę przyczyn zaburzeń krążenia mózgowego. Poza tym dysponuje aparatem badającym czynność mięśniową, niezbędnym do diagnostyki wszystkich schorzeń mięśniowych.

Do dyspozycji Oddziałów pozostaje czynna całą dobę pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego. Podczas pobytu w Oddziałach pacjenci objęci są fachową rehabilitacją ruchową świadczoną przez specjalistów z Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Zapewnia się też rehabilitację zaburzeń mowy (na etacie pracuje logopeda). Dostępna jest całodobowa diagnostyka biochemiczna. Poza tym Oddział zapewnia także stałą konsultację kardiologiczną oraz anestezjologiczną.

Szeroki zakres badań diagnostycznych dostępnych w Oddziale oraz kwalifikacje personelu pozwalają na rozpoznanie i podjęcie leczenia zdecydowanej większości schorzeń układu nerwowego.

Pacjenci hospitalizowani na Oddziałach mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską, zatrudnionych jest 8 lekarzy - większość lekarzy posiada II stopień specjalizacji i 1 osoba stopień naukowy oraz 20 pielęgniarek i 1 technik obsługujący profesjonalny sprzęt w pracowniach, oddanych chorym i swej pracy. Dotychczasowa działalność to usługi świadczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oddział ściśle współpracuje także z Ośrodkami Klinicznymi - Kliniką Neurologii i Neurochirurgii w Poznaniu i Wrocławiu.

Kontakt z oddziałem:

  • Kierownik Oddziału dr n. med. Szymon Jurga, (68) 32 96 484
  • Dyżurka Lekarska, (68) 32 96 485
  • Dyżurka Pielęgniarska, (68) 32 96 487