(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Kliniczny Oddział Pediatrii posiada 50 łóżek i jest podzielony na 3 pododdziały:

  • Dzieci młodszych (od 1 tygodnia życia do ukończenia 3 lat), gdzie najczęstszymi schorzeniami leczonymi są: zapalenie płuc, biegunka, zakażenie układu moczowego, zaburzenia w odżywianiu.
  • Dzieci starszych (od 3 roku życia do ukończenia 17 lat), gdzie hospitalizacja odbywa się z powodu: zapalenia płuc, diagnostyki układu pokarmowego wraz z gastroskopią, cukrzycy typu I, zakażenia dróg moczowych z diagnostyką nefrologiczną, zatrucia chemicznego i lekami, stanów drgawkowych i padaczki, diagnostyki bólów głowy, schorzeń reumatologicznych, zapalenia mięśnia sercowego i zaburzeń rytmu serca, schorzeń hematologicznych (małopłytkowość, niedokrwistość).
  • Hemato-onkologiczny, na którym leczone są: białaczki, chłoniaki, guzy Wilmsa, chemioterapia guzów kości.

Na oddziale istnieje możliwość przebywania matki z chorym dzieckiem (za odpłatnością).

Kontakt z oddziałem:

  • Kierownik Oddziału lek. Kazimiera Kucharska-Barczyk, (68) 32 96 386
  • Z-ca Kierownika Oddziału dr n. med. Marcin Zaniew (68) 32 96 387
  • Dyżurka Lekarska (dzieci młodsze), (68) 32 96 387
  • Dyżurka Lekarska (dzieci starsze), (68) 32 96 388
  • Dyżurka Pielęgniarska (dzieci młodsze), (68) 32 96 392
  • Dyżurka Pielęgniarska (dzieci starsze), (68) 32 96 391
  • Pielęgniarka Oddziałowa, (68) 32 96 393