(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Kliniczny Oddział Hematologii prowadzi:

 • kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów wymagających hospitalizacji i leczenia chorób hematologicznych,
 • nadzorowanie leczenia poszpitalnego i udzielanie porad lekarskich ambulatoryjnych przez Poradnię Hematologiczną,

W skład Kliniczny Oddziału Hematologii wchodzą:

 • Kliniczny Oddział Hematologii,
 • Pracownia Hematologiczna,
 • Poradnia Hematologiczna dla dorosłych - przyszpitalna.

Na oddziale zatrudnionych jest siedmioro lekarzy:

 • specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii - Alina Świderska - ordynator,
 • specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii - Irena Blewońska,
 • specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii - Marta Mironiuk-Matujzo,
 • specjalistka chorób wewnętrznych - Paula Źródłowska,
 • specjalista chorób wewnętrznych i hematologii oraz medycyny ratunkowej - Krzysztof Myśliwiec,
 • specjalista chorób wewnętrznych i hematologii - Marcin Myszkowski,
 • lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w chorobach wewnętrznych - Marcin Skarbiński,
 • stały konsultant - prof. dr n. med. - Mieczysław Komarnicki.


Opiekę nad chorymi sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa mgr Maria Wechman wraz z zespołem 15 pielęgniarek specjalistek.

Prowadzimy chorych na 27 łóżkach stacjonarnych oraz na dziennej chemioterapii.

W Poradni Hematologicznej pracują lekarze: Irena Blewońska, Marta Mironiuk-Matujzo, Marcin Myszkowski oraz Krzysztof Myśliwiec.Oddział współpracuje z Kliniką Hematologii w Poznaniu i we Wrocławiu.

Kontakt:
Ordynator Oddziału: lek. Alina Świderska - tel. 68 3296378
Lekarze - tel. 68 32 96 372
Pielęgniarki - tel. 68 32 96 373