Dnia 14 stycznia 2010 roku w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze odbyło się uroczyste otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej, w którym udział wzięli Dyrekcja i pracownicy Szpitala oraz zaproszeni goście - m.in posłanka Bożenna Bukiewicz, Krzysztof Seweryn Szymański - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Piotr Bromber - z-ca Dyrektora Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Koszt nowego tomografu to 3 888 171,01 zł.